Gene expression profiling in experimental models of cardiac load, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 964

Sydämen kuormitus lisääntyy verenpainetaudissa, sillä sydänlihas joutuu käyttämään enemmän voimaa supistuakseen, mikä johtaa sydänlihassolujen liikakasvuun. Alkuvaiheessa sydämen liikakasvu eli hypertrofia on elimistölle hyödyllistä, mutta pidempään jatkuessaan se muuttuu haitalliseksi ja johtaa lopulta sydämen pumppaustoiminnan heikkenemiseen ja sydämen vajaatoimintaan. Sydämen hypertrofiassa on tyypillistä, että sydänlihassolujen koko kasvaa ja sydämen supistusyksiköt eli sarkomeerit järjestäytyvät uudelleen. Sydänlihassolujen koon kasvaessa muutoksia tapahtuu myös monien geenien ilmentymisessä. Tässä väitöskirjatyössä geenien ilmentymisen tutkimiseen käytettiin DNA-sirutekniikkaa, jonka avulla kymmenien tuhansien geenien toiminta voidaan määrittää samanaikaisesti. Väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin, miten geenien ilmentyminen sydämessä muuttuu välittömästi verenpaineen kohottua sekä vaiheessa, jolloin kohonneesta verenpaineesta johtuva liiallinen kuormitus johtaa sydämen vajaatoimintaan. Lisäksi työssä tutkittiin, mitä geenejä sydämen liikakasvuun keskeisesti liittyvä viestinvälittäjä proteiinikinaasi p38 säätelee, sekä selvitettiin mekaanisen kuormituksen vaikutusta geenien ilmentymiseen sydänlihassoluissa. Väitöskirjatutkimuksessa paitsi vahvistettiin aikaisemmin tehtyjä havaintoja sydämen liikakasvuun liittyvistä geeneistä, myös tunnistettiin satoja uusia geenejä, jotka aktivoituvat sydämen kuormitustilanteissa. Pitkään koholla olleen verenpaineen havaittiin aiheuttavan muutoksia etenkin soluväliaineen proteiineja koodaavien geenien ilmentymisessä. Väitöskirjatyö antaa lisätietoa siitä, mitkä geenit ovat osallisena sydämen hypertrofian kehittymisessä. Tämä tutkimus auttaa ymmärtämään, mitä muutoksia geenien ilmentymisessä tapahtuu sydämen eri kuormitustilanteissa. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä uusien lääkehoitojen kohdemolekyylien tunnistamisessa että diagnostisten menetelmien kehittämisessä.

ISBN-10:
978-951-42-8765-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rysä Jaana
Tuotekoodi 013838
16,00 €