Respiratory infections and cold exposure in asthmatic and healthy military conscripts, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 963

Tutkimuksessa kerättiin tietoa terveiden ja astmaa sairastavien nuorten miesten hengitystieinfektioista varusmiespalveluksen aikana. Tutkimukseen osallistui 892 varusmiestä kahdesta Kainuun Prikaatin saapumiserästä heinäkuussa 2004 ja tammikuussa 2005. Lääkärin toteama astma oli 224:llä osallistuneista. Varusmiehiä seurattiin palvelusajasta riippuen 6-12 kk ajan. Kyselytutkimuksen mukaan astmaa sairastavilla esiintyi terveitä enemmän hengitystieoireita palvelukseen astuessaan. Astmaatikoista 48 prosentilla ei ollut astmalääkitystä. Cooperin testin mukaan astmaatikoilla oli terveitä huonompi fyysinen kunto. Sekä astmaa sairastavien että terveiden kunto parani palveluksessa ja samalla kroonisen tulehduksen merkkinä käytetyn herkistetyn C-reaktiivisen proteiinin taso laski molemmissa ryhmissä. Ylipaino (BMI ? 25 kg/m²) ja aiemmin sairastetut hengitystieinfektiot lisäsivät toistuvien hengitystieinfektioiden riskiä palvelusaikana. Astmaatikot sairastivat terveitä enemmän toistuvia lääkärin arviota vaatineita hengitystieinfektioita. Chlamydia pneumoniae -hengitystieinfektiot olivat yleensä lieviä ylähengitystietulehduksia ja yhtä yleisiä niin terveillä kuin astmaatikoillakin, mutta pitkittyneet Chlamydia pneumoniae -infektiot olivat yleisempiä astmaatikoilla. Sekä tammikuun että heinäkuun saapumiserä sairasti hengitystieinfektioita eniten 3 ensimmäisen palveluskuukauden aikana, tammikuun saapumiserä enemmän kuin heinäkuun saapumiserä. Infektioita esiintyi eniten ympäristön lämpötilan ollessa -5 °C ja 0 °C välillä, eikä astmaatikoilla ja terveillä ollut eroa infektioiden yhteydessä lämpötilaan.

ISBN-10:
978-951-42-8762-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Juvonen Raija
Tuotekoodi 013837
14,00 €