Environment and atopy and asthma in childhood. The effect of dietary fats, common infections and asthma treatment practises on morbidity rates, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 962

Tässä väitöskirjatyössä selvitettiin ympäristötekijöiden, ravitsemuksen ja infektioiden yhteyttä atopiaoireisiin sekä astman hoitokäytäntöjen vaikutusta astmasairastavuuteen. Ravinnon rasvojen vaikutusta atopiaan tutkittiin tapaus-verrokkiasetelmassa vertaamalla astmaatikkojen sekä heille valittujen kontrollien dieettitietoja ja seerumin rasvahappoja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä kartoittavassa lasertutkimusaineistossa Sairastettujen hengitystieinfektioiden yhteyttä allergioiden ja astman kehittymiseen (niin sanottu hygieniahypoteesi) selvitimme kyselytutkimuksen avulla. Seurantakysely lähetettiin satunnaistettuun ja kontrolloituun infektioiden ehkäisytutkimukseen päiväkodissa vuosina 1991-1992 osallistuneiden perheiden nuorille. Ekologisen väestöpohjaisen tutkimuksen avulla selvitimme imeväisiän merkittävimmän hengitystiepatogeenin, respiratory syncytial-viruksen (RS) vaikutusta myöhempään astmalääkkeiden ostoon. Astman vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden lasten määriä vertasimme Oulun ja Kuopion yliopistollisten keskussairaaloiden vastuualueella vuosina 1995-1999. Atopialasten ja ei-atooppisten lasten ruokavalio poikkesi toisistaan ravinnon rasvojen ja kalan käytön osalta. Lapset, joilla oli todettu atopia käyttivät ruokavaliossaan enemmän margariinia ja vähemmän voita ja kalaa kuin ei-atooppiset lapset. Varhaislapsuuden infektiosairauksien väheneminen ei johtanut muutoksiin atooppisten sairauksien ilmaantumisessa 12 vuoden seurannan aikana eikä RS-virusepidemialle altistuminen imeväisiässä johtanut lisääntyneeseen astmasairastavuuteen myöhemmässä lapsuudessa. Hoitokäytäntöjen alueelliset erot vaikuttavat astmaa sairastavilla lapsilla sairastavuuslukuihin. Tulokset antavat uutta ja käytännön työhönkin sopivaa tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksesta astmaan ja allergioihin.

ISBN-10:
978-951-42-8750-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Dunder Teija
Tuotekoodi 013835
10,00 €