Enhancing the performance of ad hoc networking by lower layer design, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 310

Rakenteettomien verkkojen suorituskykyä voidaan parantaa huomattavasti kiinnittämällä huomiota alempien tietoliikennekerrosten suunnitteluun. Verkkojen rakenteettomuus on ajatuksena houkutteleva esimerkiksi sotilasympäristössä, viranomaiskäytössä, käyttäjien välisissä suorissa yhteyksissä ja sensoriverkoissa, mutta suorituskyky ei useinkaan ole riittävällä tasolla käytännön sovelluksiin. Työssä tutkitaan alempien kerrosten toiminnallisuuden vaikutusta rakenteettomien verkkojen suorituskykyyn ottaen huomioon myös ylemmät kerrokset. Työssä esitellään ja analysoidaan koodijakomonikäyttöön perustuva kaksikanavainen ratkaisu, jossa hyödynnetään kaikkien kolmen alimman kerroksen välistä keskinäistä viestintää. Ratkaisun ydin on BCCA-menetelmä (Bi-Code Channel Access), jossa käytetään kahta kanavaa tiedonsiirtoon. Yksi kanava on kaikille yhteinen kontrollikanava, ja toinen kanava on käyttäjäkohtainen kanava suoraan viestintään. Tämän lisäksi esitellään myös BCCA-menetelmää varten suunniteltu kanavakontrollimenetelmä sekä verkkotasolla toimiva hajotuskooditiedon jakamiseen tarkoitettu menetelmä. Kaikkien näiden uusien menetelmien etu on se, että ne on suunniteltu nimenomaan rakenteettomiin verkkoihin. Kattavan testivalikoiman avulla osoitetaan, että esitetty uusi ratkaisu peittoaa tyypilliset IEEE 802.11 -standardiin pohjautuvat rakenteettomien verkkojen ratkaisut. Yksityiskohtaisissa simuloinneissa ajetaan eri testitapauksia ja selvitetään, miten alempien kerrosten eri menetelmät missäkin tapauksessa vaikuttavat suorituskykyyn. Työssä käy ilmi, että alempien kerrosten mallinnusvirheillä voi olla suurikin vaikutus ylemmillä kerroksilla näkyvään suorituskykyyn. Työ myös paljastaa useita mielenkiintoisia ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita, jotka liittyvät liittyen tutkittujen menetelmien ja yleisesti rakenteettomien verkkojen toimintaan.

ISBN-10:
978-951-42-8931-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Prokkola Jarmo
Tuotekoodi 013825
16,00 €