Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 986

Tanssiesitys auttamismenetelmänä dementoituvien vanhusten hoitotyössä Väitöstutkimuksen tehtävänä oli kuvata ja arvioida miten dementoituvat vanhukset kokevat hoitoyhteisöihin tuodut tanssiesitykset, kuvata tanssiesitystä auttamismenetelmänä vanhusten, omaisten, hoitajien ja lähihoitajaopiskelijoiden arvioimana sekä kuvata tanssiesityksen olemusta dementoituvien vanhusten hoitotyön auttamismenetelmänä. Tutkimus oli laadullinen arviointitutkimus, johon osallistui 13 dementoituvaa vanhusta, 4 omaista, 7 hoitajaa ja 3 lähihoitajaopiskelijaa. Aineistonkeruumenetelminä olivat vanhusten yksilöhaastattelut, videointi, sykemittaukset sekä omaisten, hoitajien ja opiskelijoiden ryhmähaastattelut. Vanhusten kokemukset tanssiesityksistä liittyivät tanssiesitystoimintaan, tanssiesitykseen, esiintyjiin, heihin itseensä sekä toisiin katsojiin ja ympäristöön. Tanssiesitys arvioitiin prosessina toteutuvaksi auttamismenetelmäksi, joka vaikuttaa vanhukseen ja hänen vuorovaikutukseensa toisten kanssa sekä omaisiin. Dementoituvien vanhusten auttamismenetelmänä toimivalla tanssiesityksellä on omat erityispiirteensä tanssiesityksen kokonaisuuteen, kokonaistunnelmaan, rakenteeseen, kestoon, sisältöön, visuaalisuuteen, äänimaailmaan, esiintyjiin ja ympäristöön liittyen. Tanssiesityksen hoidollisella hyödyntämisellä on myös omat erityispiirteensä. Tanssiesityksen katsominen on dementoituvalle vanhukselle aktiivinen tapahtuma ja tanssiesityksen herättämät tunteet, muistot ja yhteisyys toisten kanssa saavat aikaan prosesseja, joilla on myönteistä hoidollista merkitystä. Tanssiesitys on vuorovaikutuksellinen, hyvinvointia edistävä ja vanhuksen voimavaroja esille tuova psykososiaalinen auttamismenetelmä. Tanssiesitys ei ole ristiriidaton auttamismenetelmä, ja sen hoidollisen hyödyntämisen lähtökohtana tulee olla dementoituvan vanhuksen yksilölliset tarpeet.

ISBN-10:
978-951-42-8890-6
Kieli:
SU
Tekijät:
Ravelin Teija
Tuotekoodi 013823
18,00 €