Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Juhlakirja professori Timo Järvikosken 60-vuotispäivänä

Suomalaisen ympäristösosiologian uranuurtaja, Oulun yliopiston professori Timo Järvikoski täytti 60 vuotta 23. toukokuuta 2008. Juhlakirjan julkaisija on Oulun yliopiston Thule Instituutti. Esipuheen ja johdannon lisäksi kirja koostuu viidestätoista artikkelista, joiden kirjoittajina on Timon kollegoita ja opiskelijoita paitsi ympäristösosiologian alalta myös muilta ympäristötutkimuksen aloilta niin Suomesta kuin muualtakin. Kirjan sisällys (282 s.): Haavio, Ari & Kankaanpää, Arto & Luoma, Pentti: Esipuhe, Karjalainen, Timo P. & Luoma, Pentti & Reinikainen, Kalle: Johdanto & Introduction, Dickens, Peter: Split Psyche, Split Cosmos, Split Society, Dunlap, Riley E.: Current Trends in American Environmental Sociology, Jokinen, Pekka: Virrat, verkostot ja kansallisvaltio ympäristösosiologiassa, Rannikko, Pertti: Postproduktivismi metsässä, Haapasaari, Päivi: Tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollisuudet ja haasteet kalavarojen hallinnassa, Jokisalo, Jouko: Edistys, ihmisen luontosuhde ja rauha kategorisina imperatiiveina, Kantola, Ismo: Sosiologia tieteen ja ympäristökysymysten välissä, Kaskinen, Juha: Ympäristösosiologian ja monitieteisen tulevaisuudentutkimuksen rajapinnat, Massa, Ilmo: Tieteidenvälinen taloustutkimus luomapuilla, Väyrynen, Kari: Edvard Westermarck ja eläinten oikeudet, Autto, Sanna & Karjalainen Timo P. & Syrjälä, Leena: Rajamaan identiteetti, luontosuhde ja maankäytön politisoituminen, Luoma, Pentti: Luonto vapaa-ajan resurssina Pohjois-Suomessa, Valkonen, Jarno: Eletyistä luonnoista funktionaalisiin ympäristöihin, Ponnikas, Jouni: Metsien käytön suunnittelu Ylä-Lapissa - kansalaisten osallisuus ja sosiaalisten vaikutusten arviointi, Karjalainen, Timo P. & Reinikainen, Kalle: Sosiaalisen kestävyyden arviointi - esimerkkinä vesistöjen käyttö Artikkelit on kirjoitettu kahta lukuun ottamatta suomeksi, mutta nekin sisältävät englanninkielisen abstraktin. Hinta Oulun yliopistopainon julkaisumyymälästä on 25 euroa + toimituskulut.

ISBN-10:
978-951-42-8892-0
Kieli:
SUOMI, ENGLANTI
Sivumäärä:
282 sivua
Tekijät:
Karjalainen Timo P. & Luoma Pentti & Reinikainen Kalle (toim.)
Tuotekoodi 013822
25,00 €