Lågorna är många. Studier i språket i den svenska psalmen 1819–1986, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 82

"Liekkejä on monta" ruotsalaisen virren lähestyttävyydestä Väitöskirja tutkii virsilyriikkaa vuosien 1819, 1937 ja 1986 ruotsalaisissa virsikirjoissa. Tutkimuksen kohteena on 48 1700-, 1800- ja 1900-luvulla syntynyttä virsirunoilijaa. Väitöskirjassa pohditaan virren lähestyttävyyttä sen käyttäjille. Kieliopin tasolla pyritään selittämään adjektiivien, interjektioiden ja syntaksin; semantiikan alueella uskontoon liittyvien sekä luontoa kuvaavien substantiivien merkitystä virren lähestyttävyydelle. Eräiden runoilijoiden osalta tutkitaan lisäksi adjektiivien käyttöä heidän virsissään ja muussa tuotannossaan. Kieliopillisen aineksen tarkastelussa laadullista tutkimusta on tuettu määrällistämällä yksiköitä ja kokonaisuuksia. Tutkimus osoittaa, että 1900-luvun virsirunoilijoiden tekstit ovat kieliopillisilta ja semanttisilta ominaisuuksiltaan virren käyttäjille helpommin lähestyttäviä kuin vanhemmat virret. Yhteisiä käsiteltyjen virsien kymmenen tavallisimman adjektiivin joukossa ovat vain evig, god ja helig. Vuoden 1986 virsikirjassa sellaisten uskonnon sisältöä ilmaisevien substantiivien kuin nåd ja synd käyttö on merkittävästi vähentynyt. Virsien kasvit ja eläimet ovat paljolti samoja kuin Raamatussa. Erityisten lajinimien sijaan virret usein suosivat yleisempiä ilmaisuja kuten blomma, träd ja fågel.

ISBN-10:
978-951-42-8659-9
Kieli:
RU
Tekijät:
Nerkko-Runtti Arja
Tuotekoodi 013817
16,00 €