Efficient methods for video coding and processing, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 290

Tehokkaita menetelmiä videon koodaukseen ja käsittelyyn Digitaalisen videokuvan koodausta tarvitaan useissa eri sovelluksissa vähentämään sen vaatimaa suurta tiedonsiirtonopeutta. Esimerkiksi DVD-videolevyissä, digitaalisessa televisiossa ja varsinkin videopuheluissa koodaus on välttämätön, jotta käytettävissä olevaa tiedonsiirtokapasiteettia ei ylitetä. Väitöstutkimuksessa on kehitetty uusia menetelmiä, jotka ovat suoritettujen kokeiden perusteella parempia kuin aikaisemmin tunnetut menetelmät siten että ne joko vähentävät videon tiedonsiirtonopeutta, parantavat kuvanlaatua tai pienentävät vaadittua laskentatehoa. Uudet menetelmät sopivat pääsääntöisesti käytettäväksi yleisten videonkoodausstandardien, kuten MPEG-1:n, MPEG-2:n, MPEG-4:n ja H.264:n kanssa. Esitetyt menetelmät voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen: työssä on kehitetty optimointimenetelmiä jotka parantavat suoraan olemassa olevien videonkoodausjärjestelmien kuvanlaadun ja tiedonsiirtonopeuden välistä suhdetta. Työssä myös esitellään uusia liikkeenarviointimenetelmiä, jotka ovat aikaisempia menetelmiä nopeampia. Koska liikkeenarviointi on laskennallisesti yksi raskaimpia osia videon koodauksesta, menetelmillä saavutetaan merkittävää etua myös koko järjestelmän kannalta. Lisäksi työssä toteutetaan uusi lukuteoreettisiin muunnoksiin perustuva menetelmä videokuvan suodatukseen, jota voidaan käyttää paitsi kuvan laadun parantamiseen, myös tehokkaaseen ja erittäin tarkkaan liikkeenarviointiin.

ISBN-10:
978-951-42-8694-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Toivonen Tuukka
Tuotekoodi 013807
15,00 €