Structural monitoring with fibre-optic sensors using the pulsed time-of-flight method and other measurement techniques, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 291

Väitöstyössä on kehitetty valokuituantureihin perustuva mittausmenetelmä suurten rakenteiden muodonmuutoksien seurantaan. Tämä valopulssin kulkuajan mittaamiseen perustuva menetelmä mahdollistaa erittäin laajojen anturiverkkojen monitoroinnin samalla mittalaitteella, mikä yksinkertaistaa mittausta ja pienentää kustannuksia verrattuna esim. perinteiseen venymäliuskamittaukseen. Anturiverkot voivat muodostua useista kymmenistä peräkkäisistä ja rinnakkaisista antureista, joiden pituus voi vaihdella alle puolesta metristä jopa useisiin satoihin metreihin, mikä ei ole mahdollista käytettäessä perinteisiä tekniikoita. Antureilta saatavaa kattavaa mittausinformaatiota voidaan hyödyntää rakenteiden reaaliaikaisessa kunnonvalvonnassa, mikä parantaa rakenteiden turvallisuutta. Jatkuva-aikainen mittaus toimii myös ylläpidon apuvälineenä mahdollistaen oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet, mikä tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Potentiaalisia sovelluskohteita ovat infrastruktuurirakenteet kuten sillat, suuret kattorakenteet, moottoritiet, padot, kaivokset, öljy- ja kaasuputket ja myös erilaiset muovikomposiitit esim. tuulimyllyn lavat, säiliöt ja lentokoneen siipirakenteet. Mitattavat suureet ovat yleensä erisuuntaisia venymiä, taipumia, siirtymiä ja halkeamia, mutta käyttäen sopivaa anturirakennetta myös lämpötilan mittaaminen on mahdollista. Työssä kehitettyä mittausmenetelmää on testattu mm. Siikajoen sillassa E8-tiellä Revonlahdella, missä siltakannen alapintaan ja sillan sisälle asennetut tien suuntaiset, kaksi metriä pitkät valokuituanturit antoivat samaa suuruusluokkaa olevaa staattista ja dynaamista venymäinformaatiota kuin perinteisillä tekniikoilla toimivat referenssimittalaitteet. Mittaustuloksia on hyödynnetty Euroopan Unionin rahoittamassa projektissa ?Sustainable Bridges ? Assessment for Future Traffic Demands and Longer Lives?, jossa pyrittiin löytämään erilaisia menetelmiä Euroopan rautatiesiltojen kapasiteetin lisäämiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8701-5
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Lyöri Veijo
Tuotekoodi 013806
16,00 €