Iterative receivers for digital communications via variational inference and estimation, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 289

Optimaaliset vastaanottimet tietoliikennejärjestelmissä pyrkivät maksimoimaan vastaanotetun datan uskottavuusfunktion. Tämä vaatii kuitenkin paljon laskentakapasiteettia, varsinkin jos lähetetty data on koodattua tai jos tietoliikennekanava on kaistarajoitettu. Näin ollen käytännön tietoliikennejärjestelmissä optimaalisia vastaanottimia pyritään lähes aina yksinkertaistamaan jollakin mielekkäällä tavalla. Viime vuosina iteratiiviset vastaanottimet, jotka suorittavat vaiheittain ilmaisua ja dekoodausta siten että nämä kaksi vastaanotintoimintoa vaihtavat keskenään todennäköisyystietoa datasymboleista tai biteistä, ovat saaneet suurta suosiota niin tiedeyhteisössä kuin teollisuudessakin. Tällaisia vastaanottimia kutsutaan yleisesti turbo-vastaanottimiksi. Vastaanotin ei yleensä tunne tietoliikennekanavan ominaisuuksia etukäteen. Sen ilmaisukykyä voidaan kuitenkin parantaa, jos tuntematon kanava mallinnetaan äärellisellä määrällä parametreja ja kanavan tuntemattomat parametrit pyritään oppimaan ennen datan ilmaisua. Tässä väitöskirjassa optimaalisia vastaanottimia on pyritty yksinkertaistamaan käyttämällä variaatiomenetelmiin pohjautuvaa optimointitekniikkaa tehokkaasti hyväksi. Tällaiset optimointimenetelmät ovat alun perin kehitetty statistisen fysiikan ilmiöiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen, mutta niiden on myöhemmin havaittu soveltuvan myös monien digitaalisen signaalinkäsittelyongelmien ratkaisuun. Tässä väitöskirjassa näitä menetelmiä on käytetty sekä jo tunnettujen alioptimaalisten vastaanotinrakenteiden ominaisuuksien syvällisempään ymmärtämiseen että myös uusien laskennallisesti ja suorituskyvyltään tehokkaiden iteratiivisten vastaanotinalgoritmien kehittämiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8685-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Nissilä Mauri
Tuotekoodi 013805
16,00 €