Effects of epilepsy and antiepileptic medication on reproductive function, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 955

Epilepsiaan on todettu liittyvän normaaliväestöön verrattuna enemmän lisääntymishormonien säätelyn häiriöitä, jotka voivat ilmetä hedelmällisyyden alenemisena. Häiriöt voivat olla epilepsian aiheuttamia, mutta myös epilepsialääkityksen tiedetään aiheuttavan lisääntymisterveyden muutoksia. Naisilla valproaatin on todettu liittyvän kuukautiskierron häiriöihin ja munasarjojen monirakkulataudin lisääntymiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää epilepsiaan liittyviä hormonitoiminnan häiriöitä ennustavia tekijöitä, sekä tutkia uudemman epilepsialääkkeen okskarbatsepiinin vaikutuksia naisilla. Lisäksi arvioitiin epilepsialääkkeiden vaikutukset miesten fertiliteettiin. Epilepsian vaikutuksia hedelmällisyyteen tutkittiin myös laajassa väestöpohjaisessa kohortissa. Epilepsiaa sairastavilla naisilla lisääntymistoiminnan häiriöt liittyivät valproaatin käyttöön ja yleistyvään epilepsiaan, myös nuori ikä lisäsi riskiä häiriöille. Miehillä siemennesteen häiriöt liittyivät kaikkiin tutkittuihin epilepsialääkkeisiin (valproaatti, karbamatsepiini, okskarbatsepiini), mutta valproaatin käyttäjillä siemennesteen häiriöihin liittyi myös kivesten koon pieneneminen. Okskarbatsepiiniä käyttävillä naisilla todettiin karbamatsepiiniä käyttäviin naisiin verrattuina useammin lisääntymistoiminnan häiriöitä.. Väestöpohjaisessa aineistossa epilepsiakohortti kokonaisuudessaan ei eronnut terveestä väestöstä hedelmällisyyden suhteen. Aktiivinen epilepsia ja epilepsialääkitys aikuisiässä kuitenkin laski hedelmällisyyttä sekä miehillä että naisilla. Epilepsialääkkeitä määrätessä tulisi huomioida myös lisääntymisterveyteen liittyvät seikat, tämä korostuu erityisesti juuri fertiili-ikäisillä nuorilla naisilla. Myös epilepsiaa sairastavien miesten lääkitystä suunnitellessa epilepsialääkkeen vaikutukset hedelmällisyyteen on huomioitava.

ISBN-10:
978-951-42-8640-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Löfgren Eeva
Tuotekoodi 013803
12,00 €