Neurologian kehitysvaiheita Oulussa ja Pohjois-Suomessa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 952

Neurologian kehitysvaiheita Oulussa ja Pohjois-Suomessa Julkaisussa kuvataan neurologian ja sen yhteyteen kuuluneen kliinisen neurofysiologian kehitysvaiheita Oulun yliopiston oppialana ja Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon osana, pääasiallisena tarkastelujaksona 1948 ? 1990. Oulun yliopistoon uutena oppialana 1969 perustetun neurologian alkuvaiheet ja kehittyminen käydään läpi yksityiskohtaisesti. Neurologian ja kliinisen neurofysiologian peruskoulutuksen, jatkokoulutuksen ja täydennyskoulutuksen muodot ja tulokset esitellään sekä ammatillisen että tieteellisen koulutuksen osalta. Neurologisen erikoissairaanhoidon kehitys Pohjois-Suomessa kuvataan vuosilta 1948 ? 1990, osin 2000-luvun alkuvuosiin asti. Oulun yliopiston neurologian klinikan vaiheet ennen ja jälkeen yliopistollisen keskussairaalapiirin perustamisen käydään läpi, samoin yliopistosairaalan neurologian klinikan osuus koko laajemman erityisvastuualueensa, Pohjois-Suomen muiden keskussairaaloiden neurologian yksikköjen aloittamisessa ja kehittämisessä. Tavoitteena on ollut luoda hyvin toimiva yhteistyö ja säännöllisesti toistuva ammatillinen täydennyskoulutus Pohjois-Suomen neurologisten yksiköiden kesken. Erikseen käydään läpi Oulun yliopistosairaalan kliinisen neurofysiologian alkuvaiheen ongelmat sekä toiminnan laajeneminen ja monipuolistuminen. Erillisinä lukuina esitetään yksityiskohtaisesti omien sairaanhoitopiiriensä Kajaanissa, Kemissä, Kokkolassa ja Rovaniemellä sijaitsevien keskussairaaloiden neurologisten yksiköiden perustaminen ja kehittyminen 1990-luvulle ja osin 2000-luvulle asti.

ISBN-10:
978-951-42-8630-8
Kieli:
SU
Tekijät:
Hokkanen Eero
Tuotekoodi 013802
11,00 €