Prolyl hydroxylases. Cloning and characterization of novel human and plant prolyl 4-hydroxylases, and three human prolyl 3-hydroxylases, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 957

Prolyylihydroksylaasit ovat entsyymejä, jotka katalysoivat 3- ja 4-hydroksiproliinien muodostumisen valkuaisaineissa. Prolyylihydroksylaasit kuuluvat 2-oksoglutaraattidioksygenaasien laajaan entsyymiperheeseen, ja tarvitsevat kosubstraateikseen rautaa, 2-oksoglutaraattia, happea sekä C-vitamiinia. Nykyisin tunnetaan ainakin kaksi prolyyli-4-hydroksylaasien entsyymiperhettä (P4H): kollageeni prolyyli-4-hydroksylaasit (kollageeni-P4H) sekä vähähappisissa olosuhteissa aktivoituvaa transkriptiotekijää, hypoksia-indusoituvaa faktoria (HIF), hydroksyloivat prolyyli-4-hydroksylaasit (HIF-P4H:t). Kollageeni-P4H:t ovat avainasemassa kollageenisynteesissä. HIF-P4H:t säätelevät puolestaan niiden geenien ilmenemistä, jotka ovat välttämättömiä elimistön selviytymiselle vähähappisissa olosuhteissa. Tässä väitöskirjatyössä on karakterisoitu aiemmin tuntematon ihmisen transmembraaninen prolyyli-4-hydroksylaasi (P4H-TM), jolla on piirteitä molemmista P4H-perheistä. Se osoittautui hydroksyloivan HIF-transkriptiotekijää, mutta osa sen ominaisuuksista viittasi kuitenkin siihen, että kyseisellä entsyymillä on muukin toistaiseksi tuntematon tehtävä elimistössä. Väitöskirjatyössä karakterisoitiin myös yksi kasviperäinen prolyyli-4-hydroksylaasi, jonka sekvenssissä todettiin olevan tiettyjä samankaltaisuuksia ihmisen P4H-TM:n kanssa. Kasviperäisen entsyymin uskottiin siten olevan tärkeä apuväline P4H-TM:n tehtävän selvittämisessä. Selkärankaisilla prolyyli-3-hydroksylaaseja (P3H) tiedetään olevan kolme. 3-hydroksiproliinia on erityisen paljon tyypin IV kollageenissä, joka on tyvikalvojen tärkeä rakennekomponentti. Väitöskirjatyössä ihmisen P3H:t kloonattiin ja tuotettiin rekombinanttiproteiineina. Yhden isoentsyymin katalyyttiset ominaisuudet määritettiin ja sen osoitettiin ilmenevän erityisesti kudoksissa, joissa on paljon tyvikalvorakenteita.

ISBN-10:
978-951-42-8672-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Fonsén Päivi
Tuotekoodi 013801
11,00 €