Applicability of crude tall oil for wood protection, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 293

Puu on perinteinen, kestävä, uusiutuva ja ympäristöä säästävä rakennusmateriaali. Ulkorakentamisessa on kuitenkin otettava huomioon puun luontainen alttius sään ja lahottajasienten vaikutuksille. Tavallisimpia puunsuoja-aineita ovat olleet kreosoottiöljy sekä CCA-kyllästeet, joiden käyttöä on ympäristö- ja terveyssyistä rajoitettu. Kiinnostus myrkyttömiin, ympäristöystävällisiin menetelmiin onkin kasvanut. Puun kosteuspitoisuuden säätely on hyvin tehokas tapa suojata puuta. Käsittelemällä puuta ympäristöystävällisellä, biohajoavalla mäntyöljyllä, voidaan veden kapillaarista imeytymistä puuhun vähentää huomattavasti. Kuitenkin, suojattaessa puuta mäntyöljyillä, tarvittava öljymäärä on melko suuri, etenkin jos halutaan tasainen öljyjakauma puussa. Tämä nostaa puun painoa melkoisesti ja tekee öljyjen käytöstä epäkäytännöllistä ja epätaloudellista. Suuri öljymäärä vaikuttaa myös öljyn pysyvyyteen puun sisällä. Öljyn kuivuminen hidastuu ja kylläste pyrkii tihkumaan pois puusta. Väitöskirjatyössä osoitettiin, että tarvittavaa mäntyöljyn määrää voidaan vähentää käyttämällä emulsiotekniikkaa, jossa huomattavasti pienemmällä öljymäärällä saavutetaan kuitenkin korkea vedenhylkivyys. Emulsiotekniikassa kyllästeen laimentamiseen käytetään orgaanisten liuottimien sijasta vettä, joka on hintansa, turvallisuutensa ja ympäristöystävällisyytensä vuoksi ylivoimainen väliaine. Lisäksi työssä osoitettiin, että mäntyöljyn kuivumista voidaan parantaa käyttämällä rautakatalyyttejä. Näin öljyn tihkuminen puusta saadaan estettyä. Teollisen sovelluksen kannalta on erittäin edullista, että työssä pystyttiin näyttämään, että molemmat ongelmat voidaan ratkaista samassa käsittelyssä. Mäntyöljykäsittelyllä voidaan selvästi parantaa puun kestävyyttä ja käytettävyyttä. Sillä saadaan aikaan kosteutta kestävää, ympäristöystävällistä sekä ennen kaikkea turvallista ja poltettavaa puuta. Puupinnat saavat uudenlaisen ulkonäön ja tuotteista tulee entistä funktionaalisempia.

ISBN-10:
978-951-42-8722-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Koski Anna
Tuotekoodi 013795
13,00 €