Dental health, lifestyle and cardiovascular risk factors—a study among a cohort of young adult population in northern Finland, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 961

Hammassairauksien ja sydänsairauksien välinen yhteys on todettu useissa epidemiologisissa tutkimuksissa. Vaikka tutkimukset ovatkin osoittaneet yhteyden, syy-yhteys hammassairauksien ja sydänsairauksien välillä on epävarma: se voi johtua suun infektioiden aiheuttamista biologisista vaikutuksista tai se voi johtua yhteisistä tekijöistä, jotka aiheuttavat näennäisen, ei-kausaalisen yhteyden näiden sairauksien välille. Puutteet tutkimusmetodeissa, keskenään ristiriitaiset tulokset ja interventiotutkimusten puute ovat syynä siihen, ettei syy-yhteyttä hammassairauksien ja sydänsairauksien välille ole vahvistettu. Tämä tutkimuksen aineistona on Pohjois-Suomen kohortti 1966 (N=11 637). Käytetty aineisto on kerätty postikyselynä vuosina 1997?1998, kun kohortin jäsenet olivat 31-vuotiaita. Ne, jotka asuivat joko pääkaupunkiseudulla tai Pohjois-Suomessa, kutsuttiin lisäksi terveystarkastukseen (N=8 463). Tutkimuksessa havaittiin itseraportoidun ientulehduksen, karieksen ja hampaiden menetyksen yhteys diagnostisoituun angina pectorikseen. Tutkimuksessa havaittiin ientulehduksen ja hampaiden menetyksen yhteys kohonneeseen C-reaktiivisen proteiinin tasoon. Näiden vaikutus oli heikko verrattuna tunnettujen sydänsairauksien riskitekijöiden aiheuttamaan vaikutukseen. Tutkimuksessa lisäksi todettiin, että huono hammasterveyskäyttäytyminen oli yhteydessä sydänsairauksien riskitekijöiden esiintymiseen ja että terveyskäyttäytymistä selittivät sosioekonomiset ja psykososiaaliset tekijät. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että terveysriskien kasautuminen ja puutteellisesti huomioon otetut sekoittavat tekijät ovat yksi mahdollinen syy toistuvasti havaittuun yhteyteen hammassairauksien ja sydän- ja verisuonitautien välillä.

ISBN-10:
978-951-42-8720-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ylöstalo Pekka
Tuotekoodi 013793
13,00 €