Ihmisen näköinen opettaja. Juhlakirja professori Leena Syrjälän 60-vuotispäivänä, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 92

Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston kasvatustieteen professorin Leena Syrjälän 60-vuotispäivän kunniaksi. Artikkeleiden kirjoittajat ovat Leena Syrjälän työtovereita, tutkijakollegoja, entisiä opiskelijoita ja ystäviä vuosien varrelta. Vuosien ajan professori Syrjälän yksi keskeinen tutkimusalue on ollut opettajatutkimus. Siksi tämä teos keskittyy opettajan ammatin ja työn tematiikkaan, sen eettisiin haasteisiin ja siihen kohdistuviin vaatimuksiin. Samalla artikkeleissa sivutaan myös eräitä professori Syrjälän muita tutkimusintressejä kuten muutosta ja kerronnallista tutkimusta. Kansainvälistä tutkimustietoa tuovat teokseen suomennetut kaksi artikkelia Leena Syrjälän ulkomaisilta tutkijakollegoilta. Kirjan lopussa kirjoittajat kertovat omakohtaisia muistojaan yhteistyöstään professori Syrjälän kanssa.

ISBN-10:
978-951-42-8592-9
Kieli:
SU
Tekijät:
Toimittaneet Estola Eila & Heikkinen Hannu L. T. & Räsänen Rauni
Tuotekoodi 013792
19,00 €