Vulnerability signs of mental disorders in adoptees with genetic liability to schizophrenia and their controls measured with Minnesota Multiphasic Personality Inventory, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 948

Skitsofreniaan sairastumisessa keskeisiä ovat perintö- ja ympäristötekijät sekä näiden yhdysvaikutus. Jo ennen sairauden puhkeamista on olemassa alttiutta ilmentäviä, sairautta ennakoivia prodromaali piirteitä. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä skitsofreniaspektrin häiriöihin sairastumiseen liittyviä haavoittuvuutta ilmentäviä merkkejä, selvittää kuinka nämä kehittyvät ja ennustaa niillä adoptiolasten myöhempiä mielenterveydenhäiriöitä. Tutkimus on osa suomalaista adoptiolapsiperhetutkimusta. Perinnöllistä haavoittuvuuden ilmenemistä tutkittiin vertailemalla riskiadoptiolasten (biologisella äidillä oli skitsofreniaspektrin häiriö) ja heidän verrokkiensa MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) testin osa-asteikkoja kaikkien adoptiolasten ryhmässä (n=182) ja tutkimuksen aloitusvaiheessa psyykkisesti terveiden adoptiolasten ryhmässä (n=136). Tutkimuksen aloitusvaiheessa psyykkisesti terveiden adoptiolasten MMPI testin osa-asteikoilla ennustettiin 11 vuoden seurannassa heidän DSM-III-R kriteerein arvioitua mielenterveyttään. Perimän ja perheympäristön (adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöt) yhdysvaikutuksella pyrittiin selittämään haavoittuvuutta ilmentävien piirteiden syntyä (n=99). MMPI testin osa-asteikot Hostility, Hypomania (emotionaalisen vastavuoroisuuden ja energian puute) ja osittain myös Social Maladjustment (sosiaalinen vetäytyneisyys) osoittivat perinnöllistä haavoittuvuutta skitsofreniaspektrin häiriöihin. Social Maladjustment kehittyi perinnöllisen riskin ja adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation yhdysvaikutuksen seurauksena. Psychopathic Deviate (asosiaalinen käyttäytyminen) ennusti adoptiolasten myöhempää sairastumista mihin tahansa mielenterveydenhäiriöön. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi mielenterveydenhäiriöiden ennaltaehkäisyssä.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8605-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Siira Virva
Tuotekoodi 013789
12,00 €