Reference modeling for high value added mobile services, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 491

Mobiilin kommunikaation ja palveluiden aikakausi on alkanut. Menossa oleva mobiilivallankumous on dramaattisesti ja fundamentaalisesti muuttanut päivittäistä elämäntapaamme ja muuttaa sitä tulevaisuudessa. Loppukäyttäjillä on enemmän vaatimuksia seuraavien sukupolvien mobiilipalveluille. Väitöskirjassa on tutkittu haasteellisia käyttäjänäkökulmia merkittävää lisäarvoa tuottavien mobiili¬palveluiden suunnittelussa ja kehityksessä. Tutkimuksesa on kehitetty referenssimalli ja selvitetty käyttäjävaatimuksia 3G- ja tuleville mobiilipalveluille niiden laadun parantamiseksi. Väitöskirjassa tutkittiin aluksi olemassa olevia arkkitehtuureja ja malleja merkittävää lisäarvoa tuottaville palveluille, jonka jälkeen on esitetty väitöskirjan päätulokset. Väitöskirjan tekijä on kehittänyt Cyberworld-mallin, joka on laajennus WWRF-referenssimallinnusprojektiin ja WSI-referenssimallin tarkennus. Cyberworld-mallia käytetään pohjana 3G- ja tulevien mobiilipalveluiden suunnittelussa ja kehityksessä. Työssä on myös kehitetty Cyberworld-mallin määritelmiä ja mahdollistavien teknologioiden tiekarttaa. Tässä osuudessa on kuvailtu ja mallinnettu käyttäjän osallistumista mobiilipalveluihin. Tarkoitusta varten luotiin kommunikaatiotekijöiden malli esittämään langattoman maailman komponentteja. Laadittiin staattiset ja dynaamiset referenssimallin askeleet, jotta voitiin paremmin kuvata ja ymmärtää käyttäjän osallistumista mobiilipalveluissa. Validointi toteutettiin CyPhone-mobiilinavigointipalvelulla. Mobiilipalvelun mobiilisuuden, personoinnin ja turvallisuuden parantamista varten kehitettiin ontologiapohjainen malli, jolla laajennettiin Cyberworld-mallin toiminnallisuutta. Innovatiivinen ontologiapohjainen mobiilijärjestelmä parantaa merkittävästi palvelun mobiilisuutta, personoitavuutta ja turvallisuutta ja siten mobiilipalveluiden laatua. Ontologia-pohjainen malli kokeiltiin ja validoitiin käyttämällä erästä teveydenhuollon mobiilipalvelua.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8544-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Zheng Xiaosong
Tuotekoodi 013787
15,00 €