A multiscale framework for affine invariant pattern recognition and registration, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 282

Tietokonenäössä on usein tehtävänä yhdistää kuvassa oleva esine annettuihin mallikuviin. Tämä on osoittanut yllättävän vaikeaksi, koska kuvassa esineen ulkonäkö riippuu useista eri tekijöistä, kuten valaistuksesta, kamerasta tai kuvakulmasta. Ongelmien vuoksi eräs lähestymistapa on käyttää tunnistuksessa kuvasta irrotettuja piirteitä, jotka säilyvät mahdollisimman muuttumattomina eri kuvausolosuhteissa. Erityisesti kuvakulman muuttuessa, tällaisia nk. invariantteja piirteitä on kuitenkin käytännössä hyvin rajoitetusti.\nVäitöstutkimuksessa esitetään uusi menetelmä, joka moninkertaistaa tunnettujen kuvakulmamuutoksesta riippumattomien piirteiden lukumäärän. Esitetty tekniikka perustuu yhden kuvan laajentamiseen joukoksi kuvia, joista jokaiseen voidaan erikseen soveltaa tunnettuja menetelmiä. Näin saavutetaan aikaisempaa parempi erottelukyky. Tehdyissä kokeissa ilmenee, että jopa hyvin yksinkertaisetkin menetelmät pystytään laajentamaan\nmonimutkaisten esineiden tunnistukseen. Tekniikka antaa uusia mahdollisuuksia automaattiseen tunnistukseen esimerkiksi teollisuusprosesseissa, robotiikassa, biotieteissä ja lajittelussa. \nSamaa lähestymistapaa voidaan käyttää myös kahden kuvan välillä olevan kuvakulmamuutoksen selvittämiseen. Tämä mahdollistaa eri kuvakulmasta otettujen kuvien vertailun asettamalla kuvat päällekkäin. Tekniikkaa voidaan hyödyntää esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa.

ISBN-10:
978-951-42-8600-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Rahtu Esa
Tuotekoodi 013783
14,00 €