Poisoning of automotive exhaust gas catalyst components. The role of phosphorus in the poisoning phenomena, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 283

Autokannan voimakkaan kasvun ja lisääntyvien pakokaasupäästöjen myötä liikenteen ympäristö- ja terveyshaittojen hallinta on yhä tärkeämpää. Katalysaattoreita käytetään muuttamaan pakokaasujen haitallisia aineita harmittomammiksi. Ajan myötä katalysaattorin toiminta heikkenee katalyyttipintaan tarttuvien kemiallisten yhdisteiden myrkytysvaikutuksen ja voimakkaiden lämpötilamuutosten vuoksi. Katalysaattoritutkimuksen avulla kehitetään materiaaleja, jotka ovat vastustuskykyisiä näille muutoksille. Väitöskirjatyössä on tutkittu voiteluöljyperäisten fosfori- ja kalsiumyhdisteiden ja korkean lämpötilan vaikutuksia pakokaasukatalyyttien toimintaan. Tutkitut katalyytit sisälsivät bensiini- ja dieselautojen katalysaattoreissa yleisesti käytettäviä jauhemaisia oksideja ja jalometalleja. Työssä kehitettiin kaksi menetelmää kemiallisen ikääntymisen tutkimiseen laboratoriomittakaavassa. Useilla tutkimusmenetelmillä ja laskennallisesti saatua uutta tietoa käytettiin katalyyttien toiminnan ja ominaisuuksien selvittämiseksi. Tulosten mukaan fosfori heikensi katalyyttien aktiivisuutta erityisesti korkeissa lämpötiloissa ja suurissa happipitoisuuksissa. Kalsiumilla oli fosforimyrkyttymistä lieventävä vaikutus. Fosfori vaikutti voimakkaammin oksidimateriaaleihin kuin jalometalleihin. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa erilaisten katalyyttimateriaalien fosforimyrkyttymisen vaikutusten arviointiin. Optimoitujen materiaalivalintojen avulla pystytään pidentämään katalysaattoreiden käyttöikää. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää teollisesti valmistettujen pakokaasukatalyyttien toimintakyvyn arvioimisessa.\n\n

ISBN-10:
978-951-42-8607-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kröger Virpi
Tuotekoodi 013782
13,00 €