Managerialismi suomalaisen julkisen erikoissairaanhoidon johtamisessa. Tutkimus yksityissektorin johtamisoppien soveltamisesta neljässä yliopistollisessa sairaanhoitopiirissä ja arvio managerialismin soveltuvuudesta julkisen erikoissairaanhoidon uudistami, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 951


ISBN-10:
978-951-42-8628-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Torppa Kaarina
Tuotekoodi 013781
18,00 €