Effect of antihypertensive drugs on blood pressure during exposure to cold. Experimental study in normotensive and hypertensive subjects, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 949

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri mekanismeilla vaikuttavien verenpainelääkkeiden vaikutusta verenpaineeseen ja sydämen lyöntitiheyteen kylmässä sekä verrata erilaisten kylmäaltistusten vaikutusta edellä mainittuihin. Tutkitut lääkkeet edustivat verenpainelääkeryhmiä: metoprololi beetasalpaajia, karvediloli yhdistettyjä alfa?ja beetasalpaajia, lisinopriili ACE-estäjiä, eprosartaani angiotensiini II antagonisteja, amlodipiini kalsiumestäjiä ja hydroklooritiatsidi diureetteja. Normo- ja hypertensiiviset koehenkilöt altistettiin joko -15°C:seen 15 min. (talvivaatetus), 5°C:seen 45 min. (minimaalinen vaatetus) tai tehtiin ns. käden kylmävesitesti. Testisarjoissa (-15°C) metoprololi, karvediloli, lisinopriili, eprosartaani ja hydroklooritiatsidi tai placebo annettiin viikon ajan kaksoissokko- ja vaihtovuoromenetelmällä. Yhdessä testisarjassa (5°C ja kylmävesitesti) koehenkilöt ottivat amlodipiinia 3 päivänä tai olivat ilman lääkettä vaihtovuoroisessa järjestyksessä ennen testikertoja. Kaikki kylmäaltistustyypit nostivat merkittävästi verenpainetta. Verenpaineen nousu oli korkeampi koko kehon kylmäaltistuksissa (5°C tai -15°C) (19-35/20-24 mmHg) kuin ns. kylmävesitestissä (13/16 mmHg). Metoprololi, karvediloli, lisinopriili, eprosartaani ja amlodipiini laskivat verenpaineen tasoja koko kehon kylmäaltistuksessa verrattuna placeboon. Yksikään verenpainelääkkeistä ei vaikuttanut merkittävästi kylmän aiheuttamaan verenpaineen nousuun verrattuna tutkimuskertaan ilman lääkettä tai plaseboon. Sydämen lyöntitiheys nousi kylmävesitestin aikana, mutta laski koko kehon kylmäaltistuksissa (5°C ja -15°C). Metoprololi ja karvediloli laskivat sydämen lyöntiheyttä kylmäaltistuksessa (-15°C). Tutkimus kuvaa, kuinka verenpainelääkkeet vaikuttavat verenpainetasoihin ja -vasteisiin kylmäaltistuksessa, joka simuloi tyypillisiä ulko-olosuhteita talvella.\n\n

Kieli:
978-951-42-8612-4
Tekijät:
Komulainen Silja
Tuotekoodi 013779
14,00 €