Laser fluorescence in detecting and monitoring the progression of occlusal dental caries lesions and for screening persons with unfavourable dietary habits, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 950

Tutkimuksessa selvitettiin laserfluoresenssin (DIAGNOdent®-laite) käyttökelpoisuutta kariesvaurioiden havaitsemisessa ja niiden etenemisen seurannassa sekä sitä, voidaanko hampaiden laserfluoresenssimittauksin seuloa sellaisia henkilöitä, joiden haitalliset ruokailutottumukset voivat johtaa hampaiden reikiintymiseen. Edelleen tutkittiin miten hampaiden puhdistus vastaanotolla ennen laserfluoresenssimittauksia vaikuttaa mittaustuloksiin. Laserfluoresenssi havaittiin hyödylliseksi kariesvaurioiden havaitsemisessa tavanomaiseen tapaan tehdyn tarkastuksen lisänä. Se auttaa kariesvaurion havaitsemisessa ja vahvistaa visuaalisen menetelmän perusteella saatua arviota. Menetelmä helpottaa ratkaisun tekemistä, kun päätetään ennaltaehkäisevästä tai korjaavasta hoidosta tai tarkastusvälin pituudesta, mutta sitä ei tutkimustulosten mukaan voi käyttää ainoana tai ensisijaisena karieksen havaitsemismenetelmänä. Laserfluoresenssin havaittiin olevan hyödyllinen kariesvaurioiden etenemisen seurannassa. Seuranta voidaan tehdä läpinäkyvien pinnoitteiden läpi. Visuaalisesti terveiden hampaan pintojen korkeat laserfluoresenssiarvot voivat ennakoida reikiintymistä seuraavan vuoden aikana. Pysyvien poskihampaiden ja erityisesti toisten poskihampaiden puhdistaminen vastaanotolla nosti hampaiden laserfluoresenssiarvoja. Nousu oli merkitsevä poskihampaissa, joissa visuaalisesti oli havaittu jonkinasteinen kariesvaurio. Puhdistus ilman tahnaa käyttäen kumikuppia ja vesispraytä vaikutti eniten arvoihin. Lasten ruokailutottumusten haitallisuutta arvioitiin käyttämällä tietokoneavusteista kyselylomaketta, johon lapset vastasivat itse. Visuaalisesti terveiden hampaan purupintojen laserfluoresenssiarvot olivat keskimäärin korkeammat niillä, joiden ruokailutottumukset olivat haitallisemmat kuin lapsilla, joiden ruokailutottumukset olivat hyvät. Laserfluoresenssimittauksin voidaan seuloa lapsia, joiden ruokailutottumukset voivat johtaa hampaan pintojen reikiintymiseen.

ISBN-10:
978-951-42-8619-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Anttonen Vuokko
Tuotekoodi 013778
13,00 €