Matti Raekallio soitonopetuksensa kertojana ja tulkitsijana, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 95

Tutkimuksessa tarkastellaan tunnetun suomalaisen pianopedagogin ja -taiteilijan Matti Raekallion soitonopetusta. Yhden tapauksen kautta soitonopetus nostetaan yleisen tarkastelun kohteeksi. Erityisen kiinnostuksen kohteena on soitonopettajan praktinen tieto. Se on hänen kokemuksellista tietoaan, joka syntyy käytännön tilanteissa ja näkyy oppitunneilla etenkin opetuksen vuorovaikutustilanteissa. Tutkimuksessa analysoitiin Raekallion pitämiä soittotunteja sekä hänen ja hänen oppilaidensa haastatteluja, joissa he kertovat elämästään ja kokemuksistaan soittajataipaleidensa eri vaiheissa. - Tulokset laajentavat käsitystämme soitonopettajan työstä. Soitonopetuksesta on puhuttu suljettujen ovien takana olevana salaisena puutarhana, jossa opetus tapahtuu kahden kesken mestarin (opettajan) ja noviisin (oppilaan) välillä ja jonne muilla ei ole pääsyä. Tutkimuksen perusteella on osuvampaa puhua mestarin työskentelyn läpinäkyvyydestä. Se viittaa Raekallion, opettajan kykyyn tehdä musiikillinen suoritus näkyväksi ja kuuluvaksi sanallistamalla sitä ja soittamalla itse. Raekallion opetustyylissä tulivat esille hänen puhetapansa sekä hänen tapansa olla läsnä soittotunneilla ja antaa palautetta. Soittotunneista analysoitiin opetustarinoita eli tuntikertomuksia, jotka avaavat opetuksen sosiaalistavaa merkitystä, sillä niiden kautta tulevat pianistit ja soitonopettajat kerrotaan kulttuuriseen yhteisöönsä. Niissä näkyy opettajan tieto narratiivisena eli kerronnallisena tietämisenä. Sen avulla opettaja sitoo yhteen tiedon, joka mahdollistaa kappaleen työstämisen nuottikuvasta alkaen aina esitykseen saakka. Tuntikertomuksissa korostuu harjoittelun merkitys ja arkinen ahertaminen hyvän soiton aikaansaamiseksi. Tutkimus vahvistaa käsitystä opettajan merkityksestä soitonopetuksessa. Opettajan ja oppilaiden kertomuksissa näkyi selvästi opettajan merkitys soittajataipaleen eri vaiheissa ja erityisesti ammattivaiheen opinnoissa johdattamassa alan kulttuuriin ja käytänteisiin.

ISBN-10:
978-951-42-8634-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hyry Eeva Kaisa
Tuotekoodi 013777
17,00 €