Characterization of 3-hydroxyacyl-ACP dehydratase of mitochondrial fatty acid synthesis in yeast, humans and trypanosomes, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 499

Aitotumallisten solujen rasvahappojen tuotto tapahtuu pääosin solulimassa. Rasvahappoja tuotetaan myös solujen mitokondrioissa. Mitokondriaalinen synteesireitti vastaa bakteerien tyypin II rasvahapposynteesiä ja minkä tahansa reitin geenin puuttuminen hiivassa johtaa puutteelliseen soluhengitykseen ja sytokromien katoamiseen soluista. Mitokondriaalisen rasvahapposynteesin tehtävä on mm. tuottaa oktanoyyli-ACP:ta, josta valmistetaan lipoaattia. Lisäksi mitokondriaalisella rasvahapposynteesillä on muita tällä hetkellä tuntemattomia tehtäviä. Suurin osa mitokondriaaliseen rasvahapposynteesin osallistuvista entsyymeistä hiivassa on tunnistettu, koska ne ovat samankaltaisia verrattuna vastaaviin bakteriaalisiin entsyymeihin, mutta reitin 3-hydroksiasyyli-ACP dehydraasi-entsyymiä ei löydetty tällä menetelmällä. Tutkimuksessa tunnistettiin hiivan Saccharomyces cerevisiae ihmisen ja ihmisloinen Trypanosoma brucei mitokondriaaliset 3-hydroksiasyyli-ACP dehydraasit ja niitä koodaavat geenit. Hiivassa proteiini tunnistettiin hiivagenetiikan avulla. Todettiin, että avoin lukukehys YHR067w koodaa proteiinia, joka sijaitsee mitokondrioissa ja katalysoi hydrataasi-2 reaktiota. Kun geeni on poistettu hiivasoluista, ne eivät kykene soluhengittämään, kadottavat sytokrominsa, lipoaatin määrä laskee ja mitokondrioiden rakenne muuttuu. Ihmisen mitokondriaalinen dehydrataasi löytyi cDNA-kirjastosta etsimällä cDNA:ta, joka palautaa hiivalle, josta puuttuu oma mitokondriaalisen dehydrataasin geeni, kyvyn soluhengitykseen. Löydetty cDNA oli aiemmin tunnistettu koodaavan 14 kDa:n alayksikköä RNaasi P-kompleksista, mutta transkriptin 3?päästä löytyi toinen avoin lukukehys, joka koodaa mitokondriaalista proteiinia, jolla on hydrataasi-2 aktiivisuus. T. brucein mitokondriaalinen dehydrataasi tunnistetiin sen samankaltaisuuden perusteella ihmisen vastaavaan entsyymiin ja tämän proteiinin osoitettiin sijaitsevan T. brucein mitokondriossa ja katalysoivan hydrataasi-2 reaktiota.

ISBN-10:
978-951-42-8670-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Autio Kaija
Tuotekoodi 013770
11,00 €