The structure and function of normal and mutated collagen IX, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 956

Kollageeni IX on sidekudoksen valkuaisaine ja kuuluu kollageenisten proteiinien perheeseen, nk. FACIT-kollageenien alaryhmään. Sitä ilmennetään nivelrustossa, selän välilevyissä, sisäkorvassa ja silmän lasiaisessa. Kudoksissa kollageeni IX esiintyy rustokollageenisäikeissä, jotka koostuvat pääasiassa kollageenista II. Virheet kollageeni IX valkuaista koodaavissa geeneissä liittyvät selän välilevytautiin tai multippeli epifyseaalinen dysplasia ? syndroomaan, jota luonnehtii varhain alkava nivelrikko. Tutkimusten valossa kollageenilla IX on tärkeä merkitys sidekudoksen pitkäaikaisen kulutuskestävyyden kannalta. Valkuaisaineen tarkemmat tehtävät, samoin kuin rakenteen ja toiminnan välinen suhde, ovat kuitenkin jääneet suurelta osin selvittämättä. Tässä tutkimuksessa tuotettiin ihmisen kollageenia IX molekyylibiologisin menetelmin hyönteissoluviljelmässä. Normaalin kollageenin lisäksi tuotettiin viisi varianttia, joiden avulla tutkittiin polypeptidiketjujen assosiaatiota ja trimeerien muodostusta. Tulokset osoittivat, että COL1 ja NC1 domeiinit eivät ole välttämättömiä ketjujen trimerisaatiolle. Tulokset viittasivat myös siihen, että kollageenin IX laskostuminen on kooperatiivinen prosessi. Kollageenin IX havaittiin välittävän solujen adheesiota ja sitoutuvan tehokkaasti kollageenireseptoreina toimiviin integriineihin ?1ß1, ?2ß1, ?10ß1 and ?11ß1. Sitoutumisen todettiin edustavan uudenlaista mekanismia. Tulosten perusteella FACIT-kollageeneilla voi olla tärkeä rooli soluadheesion välittäjinä kollageenisäikeisiin. Nivelreumaan liittyy omaan rustokudokseen kohdistuva autoimmuunivaste. Autovasta-aineet kollageenia IX vastaan mitattiin 53 seropositiivista nivelreumaa sairastavan henkilön seerumista. Nivelreumaa sairastavien vasta-ainetasot olivat merkittävästi kontrolliryhmää korkeammat, mikä viittaa vasta-ainetestin mahdolliseen hyödyntämiseen nivelreuman diagnostiikassa.

ISBN-10:
978-951-42-8653-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Jäälinoja Juha
Tuotekoodi 013769
12,00 €