Bioresorbable plain and ciprofloxacin-releasing self-reinforced PLGA 80/20 implants' suitability for craniofacial surgery. Histological and mechanical assessment, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 945

Biohajoavien SR-PLGA 80/20 implanttien soveltuvuus kasvojen ja kallonalueen kirurgiaan\nTyössä tutkittiin biohajoavia itselujitusmenetelmällä (self-reinforcement, SR) valmistettuja PLGA (polylactic/glycolic acid) 80/20 implantteja. Kiinnitystehtävänsä lisäksi implantteja pyritään kehittämään yhä monitoimisemmiksi. Ne voivat vapauttaa esim. antibioottia ympäröivään kudokseen. Tutkimuksessa testattiin tavallisten implanttien lisäksi myös siprofloksasiini- antibioottia vapauttavia SR-PLGA 80/20 implantteja.\nTutkimuksessa verrattiin sekä perus- että antibiootti-SR-PLGA 80/20 ruuvien ja nastojen vetolujuuksia ihmiskadaverien kalloluissa. Kudosyhteensopivuutta tutkittiin kanien kalloluissa. Implanteista vapautuvan siprofloksasiinin pitoisuutta luussa mitattiin. \nTutkimuksessa todettiin sekä perus- että antibiootti-SR-PLGA 80/20 -ruuvien kudosyhteensopivuuden olevan hyvän. Implantit eivät häirinneet luutumisreaktiota. Ruuvit sulivat siten, että 1.5 vuoden seurannan jälkeen biomateriaalia oli jäljellä vain marginaalisesti. Tarkasteltaessa perus- ja antibioottiruuvin kiinnittymistä luihin todettiin perusruuvin kiinnittyvän tiukemmin. Ero johtui antibioottilisän aiheuttamasta biomateriaalin hienorakenteen laattamaisemmasta, heikommasta muodosta. Antibioottia sisältävän nastan todettiin kiinnittyvän luuhun siten, että saavutettu kiinnitys vastaa perusnastan lujuutta. Näin ollen nastan käyttö vaikuttaisi olevan hyvä vaihtoehto käytettäessä antibiootti-implantteja. Implantista kanin kalloluuhun vapautuneen antibiootin pitoisuutta mitattaessa todettiin, että bakteereja tappava antibiootin vähimmäispitoisuus saavutettiin ainakin 8 viikon ajaksi. Riittävän korkea ja pitkäkestoinen antibioottipitoisuus estää infektioita ja bakteerikolonisaatiota. \nTutkimuksen perusteella SR-PLGA 80/20 implantit näyttäisivät soveltuvan kliiniseen käyttöön.\n

ISBN-10:
978-951-42-8575-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Tiainen Johanna
Tuotekoodi 013768
13,00 €