Somatization in young adults. The Northern Finland 1966 Birth Cohort Study, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 941

Selittämättömät ruumiilliset oireet yleisempiä naisilla Lääketieteellisesti selittämättömät oireet, joita kutsutaan somatisaatio-oireiksi tai somatisoinniksi, ovat yleinen ilmiö. Somatisoinnista aiheutuu subjektiivista kärsimystä ja henkilöiden toimintakyvyn laskua. Tutkimuksessa arvioitiin 1600 30-vuotiaan oululaisen henkilön somatisaatiohäiriön ja somatisaatio-oireilun yleisyyttä. Somatisaatiota on yritetty aikaisemmin määritellä usein eri tavoin, mutta mikään niistä ei ole osoittautunut muita paremmaksi. Tässä tutkimuksessa määritelmänä käytettiin oireilua ja psykiatrisen diagnoosiluokituksen diagnoosia. Tietoja kerättiin sairauskertomuksista ja eri rekistereistä sekä haastattelemalla osa tutkittavista. Somatisaatiohäiriödiagnoosi todettiin 1,1 prosentilla ja somatisaatio-oireita 6,1 prosentilla tutkittavista. Naisilla somatisaatiohäiriö oli viisi kertaa ja somatisaatio-oireilu kuusi kertaa yleisempää kuin miehillä. Havaitut somatisaatiohäiriön ja -oireilun esiintyvyydet ovat sopusoinnussa aiempien kansainvälisten tutkimusten kanssa. Tutkimus osoitti, että lääkärit eivät tunnistaneet somatisaatiohäiriötä, ainakaan häiriön olemassaoloa ei oltu kirjattu sairauskertomuksiin. Somatisaatio liittyi psyykkiseen stressiin ja muuhun psykiatriseen sairastavuuteen. On tärkeää tunnistaa somatisaatio ja siihen liittyvä oheissairastavuus ja tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, että lääkäreille tulisi tarjota koulutusta somatisaatiohäiriön ja -oireilun tunnistamisessa. Havainnot korostavat psykiatrian ja muiden lääketieteen erikoisalojen yhteistyön merkitystä somatisaatiosta kärsivien potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa.

ISBN-10:
978-951-42-8553-0
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karvonen Juha T.
Tuotekoodi 013763
14,00 €