Transcriptional regulation of the hepatic cytochrome P450 2a5 gene, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 943

Sytokromi P450 2a5 geenin transkriptionaalinen säätely maksassa Suuri osa elimistöön pääsevistä vierasaineista, kuten lääkkeet ja ympäristömyrkyt, muutetaan maksassa helpommin eritettävään muotoon. Sytokromi P450 (CYP) -proteiinit ovat pääasiallisia vierasainemetaboliaan osallistuvia entsyymejä. CYP-entsyymit voivat myös muuttaa vierasaineita haitallisemmiksi muodoiksi, jotka saattavat aiheuttaa toksisia reaktioita tai syöpää. Muutokset CYP-entsyymien määrässä ja aktiivisuudessa voivat siis vaikuttaa lääkeaineiden pitoisuuteen ja vaikutusaikaan elimistössä sekä yksilön herkkyyteen vierasaineiden toksisuudelle. Monet vierasaineet itse kohottavat eli indusoivat CYP-entsyymien tuottoa ja aktiivisuutta. Myös erilaiset fysiologiset tekijät ja sairaudet voivat vaikuttaa vierasainemetaboliaan. Hiiren maksan CYP2A5, samoin kuin ihmisen vastaava entsyymi CYP2A6, metaboloi muun muassa nikotiinia sekä tupakan sisältämiä toksisia ja syöpää aiheuttavia yhdisteitä. Tutkimuksessa selvitettiin Cyp2a5-geenin perustason ja indusoituvan ilmentymisen säätelymekanismeja. Työssä käytettiin solu- ja molekyylibiologian menetelmiä. Useiden erilaisten geenin ilmentymistä säätelevien transkriptiotekijä-proteiinien havaittiin osallistuvan Cyp2a5-geenin aktivoimiseen. Tutkimuksessa löydettiin myös säätelymekanismi, jonka ei ole aiemmin tiedetty vaikuttavan nisäkäsgeenien ilmentymiseen. Lisäksi tuloksissa havaittiin koaktivaattoriproteiinin osallistuvan Cyp2a5:n säätelyyn vasteena ravinnon saannissa tapahtuville muutoksille. Havaitut säätelyreitit muodostavat yhdessä ennestään tunnettujen mekanismien kanssa monimutkaisen signaalinvälitysverkoston, johon erilaiset ärsykkeet sekä solun sisältä että sen ulkopuolelta voivat vaikuttaa. Kyseiset mekanismit säätelevät todennäköisesti samalla tavoin myös muita vierasainemetaboliaan osallistuvia entsyymejä, erityisesti ihmisen CYP2A6:tta.

ISBN-10:
978-951-42-8564-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Arpiainen Satu
Tuotekoodi 013762
16,00 €