PKC and neurofibromin in the molecular pathology of urinary bladder carcinoma. The effect of PKC inhibitors on carcinoma cell junctions, movement and death, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 946

p>Virtsarakkosyöpä on yksi yleisimpiä syöpiä, ja se aiheutuu tupakoinnista sekä ympäristön saasteista. Ympäristötekijät voivat aiheuttaa syöpää muun muassa vaikuttamalla solunsisäisiin signaalimolekyyleihin. Tutkimuksessa selvitettiin tärkeän solunsisäisen signaalinvälittäjän, Proteiinikinaasi C (PKC) entsyymien määrää ja aktiivisuutta virtsarakkosyövässä. Tärkeä havainto oli, että erityisesti nopeasti lisäntyvissä kasvaimen virtsarakkosyöpäsoluissa eräiden PKC entsyymien määrä ja aktiivisuus on selvästi lisääntynyt. Kun kyseisten entsyymien toiminta estettiin käyttämällä pienimolekyylistä entsyymiestäjää, syöpäsolujen jakaantuminen hidastui ja hiiren syöpäkasvaimen kasvu pysähtyi. Entsyymiestäjää käytämällä pystyttiin myös lisäämään kahden syövänhoidossa yleisesti käytetyn sytostaatin, doksorubisiinin ja paklitakselin tehoa, ja tutkimuksessa ehdotetaan mekanismia kyseiselle tehon lisäykselle. Saman PKC entsyymiestäjän havaitiin aiheuttavan muutoksia solujen välisissä, sekä solun ja ympäristökudoksen välisissä liitoksissa. Käyttämällä mainittua entsyymiestäjää, syöpäsolujen liikkumis- ja invasointikyky pystyttiin estämään. Kyseessä on merkittävä havainto, sillä syöpäsolujen lisääntynyt liikkumis- ja invasointikyky on erittäin tärkeä syy syövän pahanlaatuisuuteen. Sivujuonteena tutkimuksessa selvitettiin, että virtsarakkosyöpään liittyy tärkeän kasvunrajoitegeeni NF1:n tuotteen, neurofibromiinin, määrän väheneminen. Löydökset selittävät osaltaan virtsarakkosyövän syntyä. Havainnot liittyen entsyymiestäjien tehoon syöpäsolujen pahanlaatuisten ominaisuuksien estossa voivat jatkossa johtaa uusien syöpälääkkeiden kehittämiseen.\n

ISBN-10:
978-951-42-8588-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Aaltonen Vesa
Tuotekoodi 013757
17,00 €