Optimal pH-management during operations requiring hypothermic circulatory arrest. An experimental study employing pH- and/or á-stat strategies during cardiopulmonary bypass, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 932

Aortan kaaren ja vaikeiden synnynnäisten sydänvikojen korjauksessa tarvitaan usein verenkierron pysäytystä, jotta leikkaus olisi teknisesti mahdollinen. Se tehdään alilämpöisissä olosuhteissa, kohde-elinten suojaamiseksi, jäähdyttämällä elimistö ensin sydän-keuhkokoneen avulla. - Tavoitteena oli selvittää kahden eri sydän-keuhkokoneen käytön aikaisen pH-säätelymenetelmän paremmuutta hypotermista verenkierron pysäytystä (HCA) ja aivojen selektiivistä perfuusiota (SCP) vaativissa leikkauksissa. Lisäksi havainnoitiin anestesia-aine propofolin turvallisuutta HCA:n yhteydessä. Tutkimus tehtiin sikamallilla. Ensimmäisessä osatyössä pyrittiin selvittämään alfa- ja pH-stat pH-säätelymenetelmien paremmuutta HCA:n yhteydessä. Havaittiin että pH-stat menetelmän käyttöön liittyy huomattavasti parempi selviytyminen, vähäisemmät aivometabolian häiriöt ja matalammat aivopaineet. Toisessa osatyössä yhdistettiin HCA+embolisaatiovaurio, selvittääksemme kumpi pH-säätelymenetelmä on turvallisempi aivojen kannalta, etenkin koska pH-stat menetelmään liittyy aivojen verisuonten laajentuminen. Havaittiin että pH-stat menetelmään liittyi suotuisampi aivometabolia ja matalammat leikkauksenjälkeiset aivopaineet. Myöskään aivojen histopatologisessa tutkimuksessa ei paljastunut enempää embolisaatiovauriota pH-stat ryhmässä. Havainnolla on kliinisiä sovellutuksia, sillä pH-stat menetelmää ei tällä hetkellä käytetä aikuisilla mahdollisen valtimokovettumataudin aiheuttaman embolisaatioriskin takia. Kolmannessa osatyössä havaittiin propofoli anestesian liitettynä alfa-stat menetelmään pahentavan aivovauriota HCA:n yhteydessä verrattuna isofluraani anestesiaan. Havainnolla on kliinistä merkitystä propofolin ollessa yksi käytetyimmistä anestesia-aineista. Neljännen osatyön tarkoituksena oli verrata pH-säätelymenetelmien vaikutuksia aivojen aineenvaihduntaan ja mikroverenkiertoon SCP:n yhteydessä. Ei kuitenkaan havaittu merkitseviä eroja alfa- ja pH-stat menetelmien välillä SCP:n yhteydessä.

ISBN-10:
978-951-42-8476-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Dahlbacka Sebastian
Tuotekoodi 013750
16,00 €