Reaalipedagoginen toimintaprosessi—sosiaalipedagogisen työn sovellus koulutuksesta syrjäytymässä olevien nuorten kokonaisvaltaisessa tukemisessa, Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 88

Väitöstutkimuksessa kuvataan ja analysoidaan tutkijan kehittämää reaalipedagogisen toimintaprosessin toteutumista ja kehitystä koulutukselliseen syrjäytymiseen puuttuvana interventiivisenä työmuotona tarkasteltuna opettajan, oppilaiden ja eri sidosryhmien näkökulmista.\nTutkimuksessa tuettiin 15–17-vuotiaiden nuorten koulunkäyntiä reaalipedagogisen toimintaprosessin avulla Oulussa 1992 perustetutussa Tuomontupaluokassa. Prosessi koostui 12 erilaisesta elementistä, joiden avulla tuettiin kokonaisvaltaisesti nuorten elämänhallinnan osa-alueita, jotta koulun käynti mahdollistuisi. Prosessin avulla nuorille luotiin myönteisiä kokemuksia, joiden avulla he suoriutuivat perusopetuksen tavoitteista. Keskeisiksi nousivat työkasvatus, erilainen opiskeluympäristö, ratkaisukeskeisyys, yhteisöllisyys ja opettajan persoonallisuus. Reaalipedagogiikan avulla oppilaiden poissaolot vähenivät merkittävästi ja koulusuoritukset paranivat huomattavasti. Jatkokelpoisuus toisen asteen koulutukseen mahdollistui 73 prosentilla oppilaista jo ensimmäisen vuoden jälkeen. Reaalipedagogisen toiminnan avulla pystyttiin estämään 74 oululaisen nuoren koulun keskeyttäminen ja jääminen koulutuksen ulkopuolelle. Tutkimuksessa kuvataan myös elämänläheisesti opettajaksi kasvamista ja koulukulttuurissa ilmeneviä ongelmia. Tutkimus on ensimmäisiä Suomessa toteutettuja sosiaalipedagogiikan sovelluksia käytännön koulutyössä ja antaa monenlaisia virikkeitä opettajille ja tutkijoille kehittää vaikeasti integroitavissa olevien nuorten koulutusta.\n

ISBN-10:
978-951-42-8466-3
Kieli:
SU
Tekijät:
Vilppola Tuomo
Tuotekoodi 013747
21,50 €