Bone adaptation to impact loading—Significance of loading intensity, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 935

Väestön ikääntymisen ja elintapojen muutosten myötä osteoporoosista ja osteoporoottisista murtumista on tullut merkittävä terveysongelma. Liikunta on yksi potentiaalinen ehkäisykeino, koska tärkeä tekijä taustalla on arkiliikunnan vähentyminen. Liikunnan tiedetään hyödyttävän luustoa, mutta optimaalisen liikunnan tyyppi, intensiteetti, määrä ja kesto ovat selvittämättä. Väitöskirjassa selvitettiin hyppyharjoittelun vaikutusta 35?40-vuotiaiden naisten luun tiheyteen, geometriaan ja aineenvaihduntaan, fyysiseen suorituskykyyn sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Pyrittiin määrittämään luustoa optimaalisesti hyödyttävän kuormituksen määrä ja voimakkuus. Väestöpohjaisen, satunnaistetun, kontrolloidun 12 kuukauden mittaisen liikuntaintervention aikana mitattiin hyppykuormitusten määrää ja voimakkuutta uudella kiihtyvyysanturiin perustuvalla menetelmällä 120 tutkimukseen osallistuneelta naiselta. Nousujohteinen hyppyharjoittelu aiheutti kuormitetuissa luissa luuntiheyden ja luun ympärysmitan kasvua sekä aktivoi luuston aineenvaihduntaa. Luun mukautumisen ja mitattujen iskukuormitusten välillä havaittiin annos-vastesuhde. Kuormitusten voimakkuus oli olennaista, sillä reisiluun kaulan luuntiheyden muutokset olivat yhteydessä kuormituksiin, joiden kiihtyvyys oli yli 4 kertaa maan vetovoiman (g) suuruinen. Luustomuutoksen saavuttamiseen tarvittavien kuormitusten määrä yli 4 g:n tasolla oli vain 60 kuormitusta vuorokaudessa, jotka voidaan turvallisesti saavuttaa normaaleilla hypyillä. Liikuntaharjoittelu paransi myös kolesteroliarvoja, maksimaalista hapenottokykyä, voimatasoja sekä pienensi vyötärön ympärystä vaikuttaen näin positiivisesti sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin. Väitöstutkimus osoitti luun mukautuvan muuttuneisiin kuormituksiin useiden mekanismien kautta ja mukautumisen olevan kuormitusten intensiteetistä riippuvaista. Osteoporoosin ehkäisyn kannalta tehokas ja turvallinen kuormitusmäärä näyttää olevan 60 hyppyä päivässä.

ISBN-10:
978-951-42-8492-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Vainionpää Aki
Tuotekoodi 013746
15,00 €