Merkityksen ongelmasta vähemmistökielten oikeuksiin. Juhlakirja professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivänä, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 79

Tämä teos ilmestyy Oulun yliopiston suomen kielen professorin professori Helena Sulkalan 60-vuotispäivän kunniaksi. Se sisältää artikkeleita Sulkalan eri tutkimusaiheiden piiristä, ja kirjoittajat ovat hänen kollegoitaan, ystäviään ja entisiä opiskelijoitaan. Ensimmäisessä osiossa Tekstit ja merkitykset esiintyvät tekstintutkijat ja semantikot. Sulkala nimittäin aloitti uransa osallistumalla Professori Pauli Saukkosen johtamaan tyylintutkimushankkeeseen, ja väitöskirjansa hän kirjoitti semantiikan alalta. Toisen osan artikkelit liittyvät Helena Sulkalan Viron-kontakteihin ja moniin viron kieleen liittyviin tutkimusintresseihin. Viime vuosina Sulkala on keskittynyt itämerensuomalaisten vähemmistökielten suunnitteluun, ja kolmannessa osassa kirjoittavatkin näiden kielten tutkijat. Kirjan tekstit ovat paitsi suomeksi myös viroksi ja meänkielellä.

ISBN-10:
978-951-42-8511-0
Kieli:
SU
Tekijät:
Toimittaneet Mantila Harri & Karjalainen Merja & Sivonen Jari
Tuotekoodi 013745
23,00 €