Constraints on sexual reproduction and seed set in Vaccinium and Campanula, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 489

Kasvien suvulliseen lisääntymiseen vaikuttaa koko joukko erilaisia tekijöitä kuten sääolosuhteet sekä kasvien ravinnetila kukkimisen ja siementen kypsymisen aikana että siitepölyn alkuperä. Tässä väitöstutkimuksessa tarkailtiin maastokokeissa mustikan ja puolukan marjatuotantoa ja pölytysbiologiaa luonnollisilla kasvupaikoilla Oulangan Kansallispuistossa, sekä tutkittiin kasvihuonekokeessa sienijuurisymbioosin vaikutusta kissankellon kasvuun ja lisääntymiseen. Kaikilla kolmella kasvilajilla siitepölyn alkuperä vaikutti voimakkaasti siemenmäärään marjassa tai kodassa, joka oli alhaisempi itse- kuin ristipölytyksessä. Kokeellisissa pölytyksissä mustikan ja puolukan siemententuotanto oli alhaisempi silloin, kun pölytykset tapahtuivat toistensa lähellä kasvavien versojen välillä. Syy tähän näyttää olevan mustikan ja puolukan klonaalinen kasvutapa yhdessä itsesiitosheikkouden kanssa. Koska tärkeimmät kukilla vierailevat hyönteiset eli kimalaiset lensivät pääsääntöisesti lyhyitä matkoja kukkien välillä (alle metrin), mustikan ja puolukan kasvutapa yhdessä pölyttäjien käyttäytymisen kanssa voi johtaa heikompaan siemententuotantoon. Kolme vuotta kestäneen kukkienpoistokokeen tuloksena ilmeni, että marjominen vähentää puolukan ja mustikan tulevaa kukkimista ja kasvua. Vastoin odotuksia sienijuurisymbioosi vähensi kissankellon kasvua ja kukkamäärää. Emokasvien kokeellisissa pölytyksissä sienijuurisymbioosi ei vaikuttanut siementen määrään, siemenpainoon eikä siementen itämiseen. Emokasvien sekä niiden siementen fosforipitoisuus oli korkeampi, jos emokasvilla oli sienijuuri. Lisäksi niiden siementaimet kasvoivat nopeammin kuin sellaisten emokasvien siementaimet, joilla ei ollut sienijuurta. Lajikohtaisista eroista huolimatta tulokset ilmentävät kasvien pölytys- ja lisääntymisbiologian keskeistä merkitystä pohjoisten luonnonkasvien menestykselle.

ISBN-10:
978-951-42-8499-1
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Nuortila Carolin
Tuotekoodi 013742
14,00 €