Patinoituu ja paranee—Moderni puukaupunki -tutkijakoulu 2003–2006, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 264

Moderni puukaupunki -tutkijakoulu on Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston johtama valtakunnallinen, monitieteinen tutkijakoulu, joka perustettiin puurakentamisalan tutkimuksen tieteellisen tason nostamiseksi ja kansainvälistymisen lisäämiseksi. Tutkijakoulun toiminta käynnistyi opetusministeriön myöntämän rahoituksen pohjalta vuoden 2003 alussa. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston lisäksi tutkijakoulun kotimaisia osapuolia ovat Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto, rakennus- ja ympäristötekniikan osasto sekä puunjalostustekniikan osasto, Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin osasto ja rakennustekniikan osasto sekä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Moderni puukaupunki -tutkijakoulun tavoitteena on käsitellä puurakentamista ja -arkkitehtuuria kokonaisuutena. Perinteisesti arkkitehtuurin ja rakentamistekniikan sekä puutuotetekniikan tutkimusta on tehty toisistaan erillisinä. Tutkijakoulun yhteistyölaitokset toimivat kolmella toisiaan tukevalla painopistealueella, joita ovat arkkitehtuuri ja yhdyskuntasuunnittelu, rakenteet, rakennetekniset järjestelmät ja rakennusfysiikka sekä puun materiaalitiede, tuotantotekniikka, puutuotteet ja elinkaaritekniikka. Moderni puukaupunki -tutkijakoulun antama koulutus on keskittynyt tekniikan alan tutkimusmetodiikkaan sekä tieteelliseen kirjoittamiseen ja julkaisemiseen. Julkaisu on osa tutkijakoulun tieteellisen kirjoittamisen koulutusta, jonka tarkoituksena on ohjata opiskelijoita itsenäiseen tiedon hakuun ja työstämiseen. Kokoelma sisältää tutkijaopiskelijoiden laatimia tieteellisiä artikkeleita, jotka jakautuvat tutkijakoulun kolmelle painopistealueelle. Tutkijakoulun monitieteisyys näkyy toisaalta artikkelien sisällön laaja-alaisuutena ja toisaalta kiinnostavina, perinteisten tieteenalojen välimaastoon sijoittuvien tutkimusaiheiden syntymisenä. Artikkelit osoittavat sen rikkauden ja monipuolisuuden, joka vallitsee suomalaisessa puurakentamisalan tutkimuksessa.

ISBN-10:
978-951-42-8334-5
Kieli:
SU
Tekijät:
Toimittaneet Heikkilä Jari & Koiso-Kanttila Jouni
Tuotekoodi 013739
16,00 €