Kertomuksia psyykkisestä väkivallasta terveydenhuollon työ- ja opiskeluyhteisöissä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 931

Tutkimuksessa tuotettiin tietoa terveydenhuollon yhteisöissä koetusta psyykkisestä väkivallasta työntekijöiden ja opiskelijoiden kertomusten avulla. Terveydenhuollon henkilöstön luullaan olevan koulutuksensa perusteella selvillä psyykkisen väkivallan vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen terveyteen. Aikaisempien tutkimusten mukaan psyykkinen väkivalta on kuitenkin yleistä kaikissa julkisen sektorin yhteisöissä, myös terveydenhuollossa. Psyykkiselle väkivallalle on ominaista sen uhriksi joutuvan avoin ja kätketty uuvuttaminen. Uuvuttamisen menetelmät vaihtelevat. Esimerkkinä voi mainita julkisen nolaamisen, nöyryyttämisen, systemaattisen mustamaalaamisen ja moninaisen työn, opiskelun ja yksityiselämän häirinnän. Uhri eristetään yhteisössään väkivaltaprosessissa avoimilla ja kätketyillä menetelmillä. Toisaalta hän ei myöskään enää jaksa toimia yhteisönsä jäsenenä, vaan itseään suojellakseen joutuu lähtemään työpaikasta tai eristäytyy vähitellen työyhteisöstä. Psyykkinen väkivalta johtaa usein uhrin fyysiseen tai psyykkiseen sairastumiseen. Toisinaan uhri päätyy itsemurhaan. Kukaan yksityinen ihminen ei yksin pysty toteuttamaan psyykkistä väkivaltaa toista ihmistä kohtaan. Jatkuva toiminta edellyttää yhteisön jäsenten aktiivista liittymistä toimintaan tai vähintään toiminnan hiljaista hyväksymistä. Tutkimustulosten mukaan myöskään hallinto ei puutu psyykkiseen väkivaltaan. Hierarkkinen järjestelmä toimii hiljaisena hyväksyjänä tai suoranaisena tukena väkivallan toteuttajille. Pahimmissa tapauksissa asia jopa selitetään normaaliksi toimintatavaksi kyseisessä yhteisössä. Tutkimustulosten perusteella voi myös hämmästellä sitä, että tällaisesta ilmiöstä käytetään lainsäädännössä käsitettä kiusaaminen. Kouluyhteisön yhteydessä puhutaan koulukiusaamisesta ja työyhteisöissä työpaikkakiusaamisesta. Kiusaaminen käsitteenä mitätöi ja vähättelee tätä julmaa yksilöitä ja yhteisöjä vakavasti traumatisoivaa ilmiötä.

ISBN-10:
978-951-42-8474-8
Kieli:
SU
Tekijät:
Sandelin Pirkko
Tuotekoodi 013735
18,00 €