Akateeminen ops ja hops oppimisen laatutekijöinä, Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 8

Julkaisu syntyi Opetusministeriön rahoittaman W5W-hankkeen (2004?2006) viimeisen vuoden aikana. Oulun ja Kuopion yliopiston koordinoiman hankkeen tavoitteena oli kehittää yliopistojen opetussuunnitelmatyötä sekä opiskelijoiden ohjausta. Hanke järjesti syksyllä 2006 valtakunnallisen ?Akateeminen opetussuunnitelmatyö ja henkilökohtainen opintosuunnitelma oppimisen laatutekijöinä? -koulutuksen. Sen yhteydessä syntyivät teoksessa julkaistut artikkelit. Artikkelin kirjoittajat ovat verkkokoulutukseen osallistuneita eri tehtävänimikeryhmiä edustavia henkilöitä eri yliopistoista. Asko Karjalaisen kirjoittama teoksen ensimmäinen esipuheenomainen artikkeli ?Suunnitellen huipulle? käsittelee sitä, miten suomalaiset yliopistot pääsevät huipulle ainoastaan oppimisen perustan turvaamisella opetussuunnittelun sekä opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelun keinoin. Seuraavassa artikkelissa teoksen toimittajat esittelevät OPShops-verkkokoulutuksen. Kirjan seuraavat kahdeksan artikkelia on jaoteltu kolmeen eri aihepiiriin, joista ensimmäisessä Raija Aaltonen, Vesa-Matti Sarenius ja Peter Hästö vertailevat erilaisia opetussuunnitelmia ja niiden kytköksiä työharjoitteluun. Seuraavaksi Antti Auer ja Riitta Kamula antavat erityisnäkökulmia opetussuunnitelman kehittämiseen. Viimeisessä osassa Jari Rantamäki, Ivana Kholová ja Patrik Skogster kirjoittavat hopsista (ja vähän opsistakin).

ISBN-10:
978-951-42-8523-3
Kieli:
SU
Tekijät:
Toimittaneet Alaniska Hanna & Alha Katariina & Ansela Maarit & Haapaniemi Tommi
Tuotekoodi 013734
25,00 €