Mechanism of action of the glutaredoxins and their role in human lung diseases, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 490

Glutaredoksiinit katalysoivat proteiinin sisäisten sekä etenkin proteiinin ja glutationin välisten rikkisidosten pelkistymisreaktioita. Proteiinin ja glutationin välisten rikkisidosten määrän on havaittu nousevan oksidatiivisen stressin yhteydessä, jolloin ne mahdollisesti suojelevat proteiineja peruuttamattomilta hapettumisen aiheuttamilta vaurioilta. Kun oksidatiivinen stressi soluissa helpottaa, glutaredoksiinit voivat pelkistää nämä proteiinien ja glutationin väliset rikkisidokset, jolloin proteiini palautuu jälleen toimintakykyiseksi. Tässä tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa, että ihmisen glutaredoksiini 1 entsyymiä löytyy terveestä keuhkosta. Etenkin keuhkojen puolustukseen osallistuvat makrofagit sisälsivät glutaredoksiinia, mutta sitä löytyi myös keuhkojen epiteeliä verhoavasta nesteestä. Glutaredoksiinin määrä keuhkojen makrofageissa oli alentunut tulehduksellisten keuhkosairauksien yhteydessä. Glutaredoksiinin ominaisuuksia tutkittiin myös koeputkitasolla. Sitä varten kehitettiin uusi glutaredoksiinin aktiivisuutta mittaava menetelmä. Menetelmä perustuu fluoresoivan substraattipeptidin käyttöön, jonka avulla voidaan seurata glutaredoksiinin katalysoimaa peptidin ja glutationin välisen rikkisidoksen pelkistymistä. Tutkimuksessa osoitettiin, että ensimmäisessä reaktiovaiheessa muodostuu rikkisidos peptidistä irronneen glutationin ja reaktiossa katalyyttinä toimivan glutaredoksiinin välille. Tämän rikkisidoksen muodostuminen oli riippuvainen glutationin rakenteessa olevasta erikoisesta g-sidoksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös konservoituneiden aminohappojen vaikutuksia glutaredoksiinien toimintaan. Glutationia sitovan kohdan muokkaaminen muuttamalla glutaredoksiinista varautuneita tai kooltaan suuria aminohappoja toisiksi mahdollisti suurempien proteiinien ja peptidien sitoutumisen tähän kohtaan.

ISBN-10:
978-951-8515-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Peltoniemi Mirva
Tuotekoodi 013732
14,00 €