Wnt4 and Wnt6 secreted growth and differentiation factors and neural crest in the control of kidney development, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 938

Hiiren alkion munuainen toimii kokeellisena mallina, josta saatava tieto kertoo myös ihmisen munuaisen kehityksestä. Hiiren alkiosta erotettua munuaista voidaan kasvattaa kudosviljelmässä, jossa munuaisaiheeseen mm. erilaistuu munuaiskerästen esiasteita. Nämä ovat kudostyypiltään erilaisia kuin ympäröivä kudos ja ne voidaan selvästi erottaa. Munuaiskerästen esiasteiden tiedetään ilmaantuvan kudosvasteena erittyville kasvu- ja erilaistumistekijöille, jotka myös säätelevät munuaiskerästen esiasteiden kehittymistä. Tukimuksessa selvitettiin kahden Wnt-geeniperheeseen kuuluvan kasvu- ja erilaistumistekijän sekä niin kutsuttujen hermostopienan solujen roolia munuaisen kehityksen alkuvaiheessa. Wnt4 tekijän tiedettiin olevan välttämätön munuiskerästen kehitykselle. Tutkimuksen perusteella Wnt4 on myös tarpeellinen munuaisen keskiosan lihassolujen erilaistumiselle sillä sen havaittiin aktivoivan lihassolujen erilaistumiseen tarvittavan geenituotteen Bmp4:n muodostusta. Wnt6 tekijän eritys kartoitettiin munuaisaltaan ja -kokoajatiehyet muodostavaan alkion kudokseen kehityksen alkuvaiheessa. Wnt6lla oli munuaiskerästen kehityksen käynnistävä vaikutus, mutta tunnetaan myös muita tekijöitä, jotka vaikuttavat samoin. Selkäydin muodostuu alkiossa ennen elinten kehitystä ja osa kehittyvän selkäytimen soluista erilaistuu niin kutsutuiksi hermostopienan soluiksi. Nämä solut kykenevät siirtymään muualle kehittyvään alkioon ja myös alkion munuaisen läheisyyteen. Hermostopienan solut voivat erilaistua lihas-, luu- ja tukisoluiksi mutta ne muodostavat myös hermosoluja. Tutkimuksessa osoitettiin, että hermostopienan soluja ei tarvita munuaisen varhaiskehitykseen.

ISBN-10:
978-951-42-8519-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Itäranta Petri
Tuotekoodi 013730
13,00 €