Alopecia; its prevalence and association with cardiovascular diseases, risk factors and quality of life—cross-sectional population-based studies, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 939

Kaljuuntumisen yhteys sydänsairauksiin ja erityisesti varhain alkava, nopeasti etenevä hiustenlähtö on ennustanut sepelvaltimotautia miehillä. Myös naisten kaljuuntuminen on yleistä. Tiedetään, että terveydenhuoltohenkilöstön tulisi osata tunnistaa ennaltaehkäisymielessä henkilöt, joilla on suurentunut riski sairastua aikuistyypin sokeritautiin tai sydänsairauksiin. Kaljuuntuminen yhdistyneenä vatsakkuuteen on merkki suurentuneesta sairastumisriskistä. Tutkimuksessa haluttiin selvittää kaljuuden esiintyvyyttä suomalaisessa väestössä sekä sen yhteyttä sydänsairauksiin. Lisäksi selvitettiin, onko kaljuuntuvilla enemmän sydänsairauksien riskitekijöitä sekä vaikuttaako hiustenlähtö heikentävästi elämänlaatuun. Aineistoina olivat suomalainen Finrisk 2002 väestöotos sekä 55- ja 63-vuotiaat oululaiset miehet ja naiset. 25–74-vuotiaista miehistä 47 % ja alle 35-vuotiaista miehistä lähes 20 % on kaljuja (Finrisk 2002). Yli 60-vuotiaista oululaisista naisista jopa noin 30 % kärsi kaljuuntumisesta. Miehillä kaljuuntuminen liittyi verenpaine- ja sepelvaltimotautiin ja yli 60-vuotiailla naisilla se liittyi sokeriaineenvaihdunnan häiriöihin. Miehillä ja naisilla kaljuus oli yhteydessä keskivartalolihavuuteen ja heikentyneeseen insuliiniherkkyyteen. Kaljuilla alle 35-vuotiailla ylipainoisilla miehillä oli useammin matala-asteinen tulehdus kuin normaalihiuksisilla ylipainoisilla samanikäisillä miehillä. Tulehdustilan tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin. Kaljuuden taustalla oleva tulehdustila ja heikentynyt insuliiniherkkyys avaavat uusia tutkimusnäköaloja sydän- ja verisuonisairauksien ja kaljuuden välisen yhteyden selvittämiselle. Naisten kaljuuntumisen yhteys heikentyneeseen sokeriaineenvaihduntaan on merkittävä tieto. Tutkimuksen mukaan hiustenlähtö näyttää liittyvän sydänsairauksia edeltäviin tiloihin, jonka vuoksi terveystarkastuksissa tulisi huomioida tämän ryhmän tehostettu seurantatarve.

ISBN-10:
978-951-42-8521-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Hirsso Päivi
Tuotekoodi 013729
13,00 €