Prolyl 4-hydroxylase. Studies on collagen prolyl 4-hydroxylases and related enzymes using the green alga Chlamydomonas reinhardtii and two Caenorhabditis nematode species as model organisms, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 930

Prolyyli 4-hydroksylaasin tutkiminen malliorganismien avulla\nKollageeni prolyyli 4-hydroksylaasit (C-P4H) ovat avainentsyymejä kollageenien biosynteesissä. Niiden katalysoima hydroksylaatio-reaktio mahdollistaa kollageenin stabiilin kolmoiskierteisen rakenteen ihmisen ruumiinlämpötilassa. C-P4H:ta on yritetty kiteyttää rakennetutkimuksia varten, koska tietoa rakenteesta tarvitaan suunniteltaessa lääkkeitä fibroottisten sairauksien hoitoon. C-P4H rakentuu katalyyttisestä α-alayksiköstä sekä β-alayksiköstä, joka on identtinen proteiini disulfidi isomeraasin kanssa ja pitää entsyymin liukoisessa muodossa. Tutkimuksessa identifioitiin ja karakterisoitiin vihreän levän, Chlamydomonas reinhardtii, monomeerinen ja liukoinen P4H entsyymi, jota tuotettiin rekombinanttiproteiinina hyönteissoluissa. Sen katalyyttiset ominaisuudet määritettiin ja se hydroksyloi soluseinän hydroksiproliinirikkaita proteiineja. Kloonatun P4H entsyymin toimintaa tutkittiin käyttämällä RNA interferenssi menetelmää, jolla halutun geenin toiminta pystytään vaimentamaan.Vaimentaminen johti epänormaaliin levän soluseinän rakentumiseen. Levän liukoista P4H:ta on pystytty käyttämään P4H α-alayksikön kiteytys- sekä rakennetutkimuksessa 3-d tasolla. \nSukkulamadolla, Caenorhabditis elegans, kollageenejä löytyy uloimmaisesta pintakerroksesta kutikulasta sekä tyvikalvoista. Sen genomi koodaa P4H α-alayksikköjä, PHY-isoentsyymejä, joita on karakterisoitu kolme.Tässä työssä on kloonattu neljäs ja viimeinen PHY entsyymiperheen jäsen, joka ekspressoituu madon nielussa sekä erityskanavassa. \nC. elegansin sukulaislajista, C. briggsae, kloonattiin myös kaksi P4H α-alayksikköä. Huolimatta sukulaislajien polypeptidien suuresta sekvenssihomologiasta, C. briggsaessa muodostuu uniikki tetrameeri, jota ei ole C.elegansissa, minkä ansiosta oli mahdollista määrittää ne alueet tai aminohapot jotka säätelevät aktiivisen P4H entsyymin rakentumista madoilla.

ISBN-10:
978-951-42-8472-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Keskiaho-Saukkonen Katriina
Tuotekoodi 013726
12,00 €