Costs in today's radiology. ABC analysis of typical situations in the transitional period, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 934

Lääketieteen nopea kehitys lisää erikoissairaanhoidon kustannuksia. Siksi uusien menetelmien kustannuksia on verrattava perinteisten menetelmien kustannuksiin. Teknisen kehityksen myötä lääketieteellinen kuvantaminen siirtyy digitaaliaikaan. Nykyään pyritään mahdollisimman hyvin siedettyihin, lyhyeen toipumisaikaan johtaviin hoitoihin. Kuvantaohjattu hoito on vaihtoehto perinteiselle kirurgin suorittamalle leikkaukselle. Perinteisiä röntgensäteitä käyttävien ohjausmenetelmien (esim. tietokonetomografia) rinnalle on noussut uusi ohjausmenetelmä, magneettiohjaus.\nVäitöstutkimuksessa selvitettiin erikoissairaanhoidossa käynnissä olevaa muutosvaihetta vertaamalla uusien ja perinteisten menetelmien kustannuksia. Natiiviröntgenkuvauksissa pääomakustannukset ja laitekustannukset kasvavat siirryttäessä filmikuvista digitaalisiin tallenteisiin. Samalla filmikulut häviävät ja filmiarkistot tulevat tarpeettomiksi.\nMagneettiohjaus on luukudosnäytteenotossa kalliimpi kuin perinteinen tietokonetomografiaohjaus, koska magneettiohjauksessa tarvittavat välineet ovat kalliimpia ja toimenpide kestää pidempään. Toisaalta magneettiohjaus on osoittautunut joissain tapauksissa jopa paremmaksi kuin vanhat menetelmät, eikä siinä käytetä ihmiselle haitallista röntgensäteilyä.\nPinnallisen, hyvänlaatuisen luukasvaimen, osteoidi osteooman, paikallinen laserhoito magneettiohjauksessa on kalliimpaa kuin kasvaimen leikkaus. Kasvaimen ollessa syvällä kehossa laserhoito on kuitenkin halvempi kuin leikkaus, koska leikkauksessa tarvitaan usein erilaisia tukirautoja vahvistamaan leikattua luuta. Leikkauksen jälkeen potilas joutuu olemaan sairaalassa pidempään. Paikallisen laserhoidon jälkeen potilas toipuu nopeammin.\nErikoissairaanhoidon uudet kuvantamenetelmät ja kuvantaohjaukseen perustuvat hoitomenetelmät ovat kalliimpia kuin aikaisemmin käytetyt. Siksi niiden käytölle tulee olla muita perusteita, kuten paremmat hoitotulokset ja pienemmät haittavaikutukset.

ISBN-10:
978-951-42-8480-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Ronkainen Johanna
Tuotekoodi 013721
11,00 €