Essays on investor behavior and trading activity, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 28

Kaupankäyntiaktiivisuus osakemarkkinoilla kasvoi voimakkaasti teknologiaosakkeiden hintakuplan yhteydessä vuosituhannen vaihteessa. Väitöstutkimuksessa vertaillaan aluksi aktiivisten ja passiivisten sijoittajien kaupankäyntityylejä teknologiaosakkeiden nousukauden aikana. Keskeinen tulos on se, että erityisesti suuret ja aktiiviset sijoittajat, kuten instituutiot, ostivat voimakkaasti osakkeita, joiden menneet tuotot ja arvostustasot suhteessa fundamenttiarvoihin olivat korkeita. Lisäksi aktiivisijoittajien laumakäyttäytyminen voimistui selkeästi lähestyttäessä kuplan huippuvuotta 2000. Toisaalta piensijoittajat ja pitkäntähtäimen sijoittajat ostivat enimmäkseen maltillisemmin arvostettuja osakkeita. Tuloksista voidaankin päätellä, että suuret aktiivisijoittajat olivat kaupankäyntipäätöksillään myötävaikuttamassa hintakuplan syntyyn. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että aktiivinen kaupankäynti on positiivisessa yhteydessä osaketuottojen vaihteluun ja sitä kautta yrityskohtaiseen riskiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sijoittajien kaupankäyntiaktiivisuutta selittäviä tekijöitä. Nämä voidaan jakaa kahteen pääryhmään: yrityskohtaisiin ja sijoittajakohtaisiin psykologisiin tekijöihin. Yrityskohtaisista ominaisuuksista kaupankäyntiaktiivisuutta havaittiin kasvattavan kaupankäyntikustannukset, korkea riskitaso, korkea arvostustaso ja pieni koko. Psykologisista tekijöistä keskeisessä roolissa olivat erityisesti pääomavoittojen- ja tappioiden taso, joilla todettiin olevan suuri vaikutus sijoittajien reagoimisessa tulosjulkistuksiin. Mitä lähempänä nykyinen osakekurssi oli osakkeen hankintahintaa, sitä voimakkaammin sijoittaja reagoi tulosjulkistuksen tuottamaan uuteen informaatioon. Lisäksi havaittiin miespuolisten ja kokemattomien sijoittajien olevan kärsimättömämpiä myymään osakkeensa verrattuna naispuolisiin ja kokeneisiin sijoittajiin, mikä selittynee kauniimman sukupuolen ja kokeneiden sijoittajien realistisemmilla näkemyksillä omista kyvyistään.

ISBN-10:
978-951-42-8435-9
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Kyröläinen Petri
Tuotekoodi 013716
13,00 €