Valuation of intangible assets in different financial environments, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 29

Yrityksen rahoitusympäristöllä on vaikutusta aineettoman omaisuuden arvoon. Nopea teknologinen kehitys ja tietoteollisen liiketoiminnan voimakas kasvu on tehnyt yritysten arvon määrittämisen entistä haasteellisemmaksi. Yhä useamman yrityksen tuleva menestys ja arvo perustuu aineettomiin investointeihin, joilla yleisimmin tarkoitetaan panostuksia tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan ja ihmisten osaamiseen. Väitöstutkimuksessa tarkastellaan miten investointeja aineettomaan omaisuuteen arvostetaan markkina- ja pankkiperusteisissa rahoitusympäristöissä. Tutkimus tuottaa uutta tietoa eri rahoitusjärjestelmien vaikutuksista yrityksen aineettomiin investointeihin ja niiden arvoon. Tutkimustulosten mukaan sekä markkina- että pankkiperusteisissa rahoitusjärjestelmissä yritykset investoivat aineettomaan omaisuuteen parantaakseen tulevaa kannattavuuttaan. Molemmissa järjestelmissä investoinnit aineettomaan omaisuuteen nähdään siis selkeästi yrityksen arvoa kasvattavina tekijöinä. Tuloksien mukaan pankkiperusteinen rahoitus nähdään markkinaperusteista rahoitusta tehokkaampana tapana kohdistaa rahoitusta pitkäaikaista tuloa tuottaviin aineettomiin investointeihin. Yritysten tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit näyttävät johtavan parempaan kannattavuuteen pankkiperusteisessa rahoitusjärjestelmässä. Tämä löydös tukee vahvasti pankkiperusteisen rahoituksen merkitystä ja tehokkuutta aineettomien investointien rahoittamisessa. Tästä huolimatta osakemarkkinat arvostavat yrityksen investointeja aineettomaan omaisuuteen korkeammalle markkinaperusteisissa rahoitusjärjestelmissä. Markkinaperusteisessa rahoitusjärjestelmässä yksittäiset sijoittajat, joiden merkitys investointien rahoittajina korostuu, odottavat yritykseltä ajantasaista ja kattavaa raportointia tulevaisuuden odotuksistaan. Tämä puolestaan näyttää johtavan tilanteeseen, jossa yrityksen aineettomia investointeja arvostetaan korkeammalle markkinaperusteisissa rahoitusympäristöissä.

ISBN-10:
978-951-42-8439-7
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Karjalainen Pasi
Tuotekoodi 013715
15,00 €