Phage-host interactions in Lactobacillus delbrueckii: host recognition and transcription of early phage genes, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 484

Maitohappobakteereita hyödynnetään laajalti elintarviketuotannossa. Niiden avulla pyritään saamaan tuotteeseen tietty maku ja rakennekoostumus. Maitohappobakteereihin kuuluva Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis on tärkeä hapatekanta suomalaisen Emmental-juuston valmistuksessa. Maitohappobakteereiden virukset eli faagit aiheuttavat elintarvikkeisiin maku- ja rakennevirheitä. Isännän vastustuskyky eli resistenssi faageja vastaan perustuu jonkin faagi-infektion vaiheen horjuttamiseen. Bakteerin viruksen ja sen isännän välillä on monitahoinen vuorovaikutussuhde. Tämä näkyy sekä faagin että bakteerin evoluutiossa. Nyt nippuväitöskirjana julkaistava genetiikan alan opinnäytetyö käsittelee omalta osaltaan faagin ja bakteerin välistä evoluutiota. Väitöskirjatutkimuksen ensisijaisina tutkimuskohteina olivat kaksi Lactobacillus delbrueckii subsp. lactiksen faagia, jotka poikkeavat toistaan elinkiertojensa suhteen. Väitöskirja lisää tietoa erityisesti faagien isäntäspesifisyyteen vaikuttavista faagin rakennegeeneistä ja faagien käyttämistä solun pintarakenteista eli reseptoreista. Työssä osoitetaan esimmäistä kertaa, että ns. lipoteikkohapot voivat toimia faagireseptoreina. Väitöskirjassa kuvataan lisäksi virulentin LL H-faagin varhainen geenialue. Varhaisen geenialueen määrittämisessä käytettiin hyväksi faagi-infektion aikana tapahtuvia faagin lähetti-RNA:n tuotannon muutoksia. RNA-tutkimuksen avulla paikannettiin mahdollisia faagin geenitoiminnan säätelyyn liittyviä tekijöitä faagin DNA:ssa.

ISBN-10:
978-951-42-8424-3
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Räisänen Liisa
Tuotekoodi 013705
13,00 €