Serological studies on Chlamydia pneumoniae infections, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 917

Chlamydia pneumoniaen, keuhkoklamydian aiheuttamat hengitystiesairaudet vaihtelevat vakavuudeltaan oireettomista ylähengitystieinfektioista vakaviin keuhkokuumeisiin. Keuhkoklamydian liittyminen mm. sepelvaltimotautiin ja astmaan ovat lisänneet kiinnostusta kehittää ja vakioida käytössä olevia keuhkoklamydiavasta-aineiden määritysmenetelmiä. Tällä hetkellä menetelmät soveltuvat vain akuuttien infektioiden toteamiseen.Kroonisen, aktiiviseen keuhkoklamydiainfektion osoittamiseen ei ole olemassa luotettavaa menetelmää. Tässä tutkimuksessa arvioitiin keuhkoklamydiavasta-aineiden määritysmenetelmien käyttökelpoisuutta eri väestoryhmissä. Tällä hetkellä herkimpänä ja luotettavimpana menetelmänä pidetty mikroimmunofluoresenssi (MIF) menetelmä oli ?kultainen standardi? vertailtaessa entsyymi-immunologisten (EIA) menetelmien toimivuutta. Tutkimus osoitti, että kohonneet keuhkoklamydiavasta-ainetasot laskevat akuutin infektion jälkeen ilman uutta tartuntaa tai infektion uudelleen aktivoitumista muutamassa vuodessa. Kesällä aloittaneiden varusmiesten vasta-ainetasot laskivat ja talvella aloittaneiden nousivat 6 kk:n varumiespalveluksen aikana. Astmaatikoilla vasta-ainetasot laskivat hitaammin kuin terveillä varusmiehillä. Pitkittyneissä infektioissa keuhkoklamydian IgA-vasta-aineet kuvaavat paremmin taudin kroonistumista, koska IgA vaste-aineet laskevat nopeammin akuuttien infektioiden jälkeen kuin IgG-vasta-aineet. Parhaiten MIF ja EIA testit vastasivat toisiaan kohonneilla vasta-ainetasoilla. Kohonneet keuhkoklamydian MIF IgA vasta-ainetasot ennustivat tulevia sydäntapahtumia samoin kuin MIF-vasta-aine nousut, jotka voivat olla merkki uudelleen aktivoituneesta, pitkittyneestä keuhkoklamydiainfektiosta, joka voi nopeuttaa tulevan sydäntapahtuman kehittymistä.

ISBN-10:
978-951-42-8399-4
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Paldanius Mika
Tuotekoodi 013704
12,00 €