The key activities of partnership development in China—a study of Sino-Finnish partnerships, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 271

Kiina on maailmantalouden kasvukeskus. Se houkuttelee länsimaisia yrityksiä investoimaan maahan. Useimmille länsimaisille yrityksille liittoutuminen paikallisten yritysten kanssa on ollut tapa aloittaa toiminta Kiinan markkinoilla. Näin yritykset voivat oppia uudesta liiketoimintaympäristöstä. Sopiva alku liittoutumisstrategialle ei ole helppo. Kumppanuudet yleisesti purkautuvat ennen kuin todellisia tuloksia on ehditty saavuttaa. Yhteistyön päättymiseen on monia syitä. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa kumppanuuden kehittämisen kannalta keskeiset toimenpiteet Suomen ja Kiinan välillä. Tutkimuksessa tarkastellaan kahdenlaisia kumppanuuksia: yhteisyritykset sekä valmistaja-jakelija-sopimukset. Työ toteutettiin tapaustutkimuksena. Siinä tunnistettiin keskeiset toiminnot kumppanuuden synnyttämisen ja ylläpidon vaiheisiin. Kumppanuuden muodostamisen vaiheeseen on tunnistettu kolme osa-aluetta: oppiminen ja kumppanin motiivien arviointi, kumppanin valinta sekä yhteistyömuodon valinta. Kumppanuuden ylläpidon ja jatkuvan kehittämisen vaiheessa tunnistettiin neljä keskeistä toimintoa: henkisten voimavarojen johtaminen, osaamisen siirto, riskien hallinta sekä kulttuurierot. Analysoinnin viitekehys on rakentunut tapaustutkimuksen tulosten myötä. Motivaatiot kumppanuuden muodostamiseen perustuvat yrityksen omiin tarpeisiin ja kehittämisstrategioihin. Henkisten voimavarojen johtaminen nähtiin keskeiseksi toiminnoksi. Keskeisiä näkökulmia tässä ovat rekrytointi ja työvoiman säilyttäminen sekä johto- että asiantuntijatehtävissä. Osaamisen siirtoo osapuolten välillä tuo merkittävää lisäarvoa kaikille. Toiminnan riskien syyt tunnistetaan kahtaalle ? kumppanuus itsessään ja liiketoimintaympäristö. Kulttuurierot kumppanuudessa vaativat organisaatioiden ja yksilöiden välillä sopeutumista. Luottamus ja avoin kommunikaatio ovat kumppanuuden hallinnan fasilitoijia.

ISBN-10:
978-951-42-8416-8
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Wang Lingyun
Tuotekoodi 013701
17,00 €