Channel estimation and positioning for multiple antenna systems, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 270

Väitöskirjassa on tutkittu paikantamista ja kanavaestimointia usean antennin nk. monitulo-monilähtö (multiple­input multiple­output, MIMO) tietoliikennejärjestelmissä. MIMO-tekniikat ovat olleet viimeisen kymmenen vuoden aikana voimakkaan tutkimus- ja kehityskiinnostuksen kohteena, koska niiden avulla on mahdollista kasvattaa tiedonsiirron kapasiteettia ilman lisätaajuuskaistaa. Toinen usean antennin käyttöön liittyvä etu on mahdollisuus paikantaa vastaanottimia, mikä taas mahdollistaa mm. paikkasidonnaisten langattomien palvelujen käytön sekä parantaa turvallisuutta esim. hätäpuhelutilanteissa. MIMO-tekniikat tuovat vastaanottimien toteuttamiseen uusia haasteita. Esimerkiksi vastaanottimen tahdistaminen eli synkronointi vastaanotettuun signaaliin tulee entistäkin vaativammaksi. Työssä onkin tarkasteltu ajastuksen synkronointia ja muuttuvan radiokanavan estimointia MIMO-järjestelmissä. Työssä on kehitetty keskineliövirheen minimoiva aika-taajuustason kanavaestimaattori sekä analysoitu sen suorituskykyä. Lisäksi siihen on yhdistetty kanavan tilastollisia parametreja estimoiva iteratiivinen suurimman uskottavuuden estimaattori, joka tarvitaan varsinaisen kanavaestimaattorin ohessa. Toinen työssä tutkittu aihe on päätelaitteen paikannus MIMO-radioverkossa. Tarkastelun kohteena on vaativa paikannusongelma, jossa oletetaan, että tukiaseman ja päätelaitteen välillä ei ole lainkaan suoraan edennyttä radiosignaalia. Kyseiseen tilanteeseen johdetaan suurimman uskottavuuden paikkaestimaatti ja kyseisen estimaattorin suorituskykyä on analysoitu.

ISBN-10:
978-951-42-8410-6
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Miao Honglei
Tuotekoodi 013699
13,00 €