Expression of lysyl hydroxylases and functions of lysyl hydroxylase 3 in mice, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae Rerum Naturalium 482

Lysiinihydroksylaasi (LH) on kollageenien biosynteesiin osallistuva entsyymi, joka katalysoi lysiinien hydroksylaation. Muodostuneet hydroksilysiinit osallistuvat kollageenien ristisidosten muodostumiseen ja osaa muokataan edelleen sokeroimalla. LH:lta tunnetaan kolme isomuotoa, LH1, LH2 ja LH3, jotka ovat kolmen eri geenin tuotteita. LH3 on monitoiminen entsyymi, joka katalysoi lysiinien hydroksylaation, mutta myös hydroksilysiinin sokeroinnin galaktosyylihydroksilysiiniksi ja edelleen glukosyyligalaktosyylihydroksilysiiniksi in vitro-olosuhteissa. Väitöskirjassa hiiren eri LH:en geenit paikannettiin eri kromosomeihin. Lisäksi tutkittiin eri isomuotojen merkitystä vertailemalla niiden ilmenemistä. Tulokset osoittivat, että kaikki isomuodot ilmenevät laajalti kehittyvässä sikiössä, mutta aikuisen hiiren kudoksissa LH2:n ja LH3:n ilmeneminen rajoittuu tiettyihin kudoksiin tai solutyyppeihin. Myös LH2:n vaihtoehtoisen silmukoinnin seurauksena syntyvät eri muodot ilmenevät eri tavoin sikiönkehityksen aikana ja aikuisen kudoksissa. LH3:n eri entsyymiaktiivisuuksia tutkittiin luomalla kolme erilaista hiirilinjaa, joissa LH3:n geeniä oli muokattu. Hiirilinjojen vertailu paljasti, että LH3:lla on lysiinihydroksylaasi- ja glukosyylitransferaasiaktiivisuutta in vivo-olosuhteissa. Erityisesti glukosyylitransferaasiaktiivisuus on välttämätön normaalille kehitykselle, koska sen puute aiheutti tyvikalvojen puuttumisen ja sikiöaikaiseen kuoleman. Sen sijaan lysiinihydroksylaasiaktiivisuuden puute aiheutti muutoksia kudosten ja tyvikalvon hienorakenteessa. Tyvikalvojen puuttuminen johtui sokeroimattoman tyypin IV kollageenin jäämisestä solujen sisälle, kun taas kudosten hienorakenteen muutokset johtuivat osittain puutteellisesti sokeroidun tyypin VI kollageenin epänormaalista kasautumisesta.

ISBN-10:
978-951-42-8380-2
Kieli:
ENGL
Tekijät:
Sipilä Laura
Tuotekoodi 013697
12,00 €